şevki bey

prometheus 83 prometheus 83
şevki bey 1860 yılında fatih'te, kumrulu mescit semtinin pirinççi mahallesi'nde doğdu. babası tarakçı ahmed efendi'dir. i̇lk öğreniminden sonra rüştiye'ye devam etti ve buradan mezun oldu. sesinin güzelliği ve mûskî yeteneği dikkatleri çekerek mızıka-i humayûn'a alındı. burada bulunan hocalardan, özellikle o yıllarda aynı yerde öğretmenlik yapan hacı ârif bey'den yararlanarak mûskîmizin pratik yönüne ait esaslı bilgi elde etti. ustalaştıktan sonra sarayın fasıl topluluğunda hanendelik yapmaya başladı. daha sonra sarayın disiplinli hayatından sıkılarak istifa etmiş ve saraydan ayrılmıştır. bundan sonra ölümüne kadar "gümrük nezareti"nde kâtiplik yaptı. yakın bir geçmişte yaşamış olmasına rağmen hayatı hakkındaki bilgilerimiz çok sınırlıdır. yakın arkadaşı olan ahmed rasim bey bile, birkaç paragrafın dışında geniş bilgi vermemiştir. anlatıldığına göre ölümünden üç gün önce yeni yaptırdığı bir takım elbise giymiş, resim çektirmiş. buradan sonra da yakın dostu olan beylerbeyli gümrükçü rahmi bey'in evine gitmiş ve aynı gece 18 temmuz 1891 tarihinde, daha otuzbir yaşında kalp durmasından ölmüştür. ertesi gün cenazesi kalabalık bir toplulukla kaldırılarak, beylerbeyi ile kuzguncuk arasında bulunan nakkaşbaba mezarlığı'na defnedilmiştir. ölümünden sonra o zamanki i̇stanbul gazetelerinde şu haber yayınlanmıştır:"hanende-i şehir şevki bey cumartesi gecesi, beylerbeyi'nde gümrükçü rahmi bey'in hânesinde kalp sektesinden öldü.
mümtaz mümtaz
son dönem türk musikisinin dahi bestekarlarından birisidir. şarkıları insanı kendinden alır. çok ama çok başarılıdır. şarkı ekolünün hacı arif bey'den sonra gelen iki ustasından birisi rahmi bey ise bir diğeri şevki bey'dir. uşşak makamına olan düşkünlüğü ile bilinir. bu makamda çok eser bestelemiştir. çok genç yaşta ölmesine rağmen türk musiki tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. bazı şarkıları:

"kimseler gelmez senin feryad-ı ateş barına" (uşşak)
"gülzara nazar kıldım virane misal olmuş" (uşşak)
"esir-i zülfünüm ey yüzü mahım" (uşşak)
"emel-i meyl-i vefa sende de var bende de var" (bayati)
"küşade taliim hem bahtım uygun" (hüzzam)
"affeyle suçum ey gül-i ter başıma kakma" (hicaz)
"dil yaresini andıracak yare bulunmaz" (hicaz)
"severim can ü gönülden seni tersa çiçeğim" (hicaz)

ölümünden sonra, aynı zamanda yakın ahbabı olan bestekar rahmi bey, onun için bayati makamında bir şarkı bestelemiştir:

"gül hazin sünbül perişan bağ-ı zarın şevki yok"