sevr antlaşması

1 /
eriyenadam eriyenadam
son olarak bir fransız parlementer tarafından türkiye'ye müzakerelere başlama şartı olarak kabul ettirilmesini önerdiği ölü anlaşma. ah evropa ah...
magarsus magarsus
2 maddesi çok ilginçtir,
-ermenistan sınırını abd çizecektir
-güneydoğuda bağımsız bir kürt devleti oluşturulacaktır. bu maddeleri eğitim hayatımda hiç duymamıştım, ama nutuk ta yazıyor.
1
palantir palantir
osmanlının ölüm marşı niteliğindeki antlaşmadır.
dört yüz otuz üç madde ve on iki bölümden meydana gelen ve hiçbir zaman geçerli sayılmayan antlaşmanın hükümleri şunlardı:

1) istanbul ile boğazların ve marmaranın anadolu kıyılarının tahkim edilmemesi ve buraların karma boğazlar komisyonunca kontrolü;
2) suriye ve lübnanın fransızlara; arabistan, yemen, ırak, filistinin ingiltereye; yine mısır, sudan ve kıbrısın ingiliz idâresine; fas ve tunusun fransaya bırakılması;
3) izmir/aydın vilâyetiyle çatalcadan batıya doğu trakya ve imroz/gökçeada ile bozcaada dahil yunanlılara;
4) rize, trabzon, gümüşhane, artvin, kars, ağrı, van, bitlis, muş, bingöl, erzincan ve erzurumun ermenilere;
5) muğla ve antalyanın italyaya verilip; konya, göller bölgesi, afyon ve bursaya kadarki yerlerde de himaye hakkı tanınması;
6) kapitülasyonların her devlete tanınması;
7) osmanlı devlet borçlarının ödenmesi.
rubi rubi
birinci dünya savaşını bitirmek üzere 10 ağustos 1920'de imzalanan sevr barış antlaşması;ermeniler,azınlıklar,sınırlar,boğazlar,kürtler gibi konularda osmanlı imparatorluğunu parçalamaya yönelik imtiyazları öngörmüştür.onaylanmadan kalmış ve dolayısıyla hukuksal geçerlik kazanmamıştır.türk tarihinde hezimet olarak yorumlayabileceğimiz bu antlaşmayı bugün hala gerçekleştirme idealinde olan stratejik ortaklarımızı(!) görmemiz açısından önem arzeder.
efulim efulim
olmayan antlaşma, bir sendrom. ders kitaplarında yazdığı üzere sevr kesin bir hüküm yada antlaşma değildir. bir projenin onaylanması için parlementoların onaylaması ve devlet başkanlarının imzası gerekir. sadece projedir. nutuk'un ilk baskılarında bile atatürk sevr'den 'proje' olarak bahseder.
bütünsekmelerikapattagel bütünsekmelerikapattagel
tarih hocamızın sevr paçavrası diye tabir ettiği,osmanlı tarihinde ayastefenoz antlaşması ile yürürlüğe girmeyen ikinci antlaşmadır...osmanlı hükümeti imzalamıştır fakat kanuni esasi de yer alan maddeye göre meclisin onaylaması gerekli olduğundan ve de kurtuluş savaşı başarıyla sonuçlandığından geçersiz sayılmıştır...ayrıca osmanlının imzaladığı son antlaşmadır...
penax penax
1.dünya savaşı sonrasında itilaf devletleri ve osmanlı devleti arasında imzalanmış; fakat uygulanmaya konulmamış barış antlaşmasıdır. antlaşma imzalandığı dönemde kurtuluş savaşı devam ediyordu ve türklerin galibiyetiyle bu antlaşma yürürlüğe girmemiştir. bu antlaşmanın yerini lozan barış antlaşması almıştır.
msniolmayanerkek msniolmayanerkek
temelini wilson ilkelerinden alan itilaf devletleri ile osmanlı imparatorluğu arasındaki anlaşma.türkiye cumhuriyeti tarihinde bu anlaşma geçersizdir çünkü anlaşma imzalandığı zaman meclis kapanmıştı.
1 /