şeyda divanı

chopin in rüyası chopin in rüyası
kaamet- i dildâr aceb tûbâ mıdır
ol hırâmân serv-kâd cânâ mıdır

tâ ezelden rû- nümâ peymânede
gördüğüm hüsn ol gül- i ranâ mıdır

bilmezem dünyâ vü mâ- fîhâ nedir
lâ mıdır illâ mıdır leylâ mıdır

ser-hoşam döndükçe dünyâ bâşıma
dil kıyâm etmekde bi-pervâ mıdır

yâ niçün dönmektedir çarh- i ezel
âşık- ı zârın gibi şeydâ mıdır


prof dr şahin uçar

tarihçi, müzikolog, şair, bilim felsefecisi vs vs... şahin uçar ın divanından bir gazel.