şeyh

zeus zeus
tarikat kurucusuna, bir tarikatta en yüksek dereceye ulaşmış olan kimseye, tarikat büyüklerine veya tarikat kollarından birinin başında bulunan kimseye verilen ad..
galiba galiba
mutasavvıflara göre üç türlü şeyh vardır:

şeyh i ta lim: i̇lim sahibi bir öğretmen niteliğindedir. tasavvufi konularda bilgi verir, insanları aydınlatır.

şeyh i sohbet: her isteyenin sohbetine katılabildiği, sözlerini dinledikleri ve hal-hareketlerini örnek kabul ettikleri mutasavvıf kişidir.

şeyh i tarikat: “şeyh-i terbiye”, “şeyh-i irşad”, “şeyh-i taslik” de denilir. müntesiplerini tasavvuf yolunda eğitip yetiştirerek allah'a ulaştıran önderdir.

ve, "şeyhi olmayanın şeyhi, şeytandır.” diyor beyazid bestami.
kaçımızın şeyhi şeytan dediği şu zamanda acaba!
bu sefer kesin bu sefer kesin


`https://twitter.com/Ucupak/status/1070300080962457605?s=20`