shapeshifter

wolfshade wolfshade
kılık, şekil, şemal, form vs. değiştirmeleriyle bilinen karakterler için uygun görülmüş ecnebi terim. biraz mitolojik, biraz fantastik.
der ve uzaklasir genc adam der ve uzaklasir genc adam
ortak bir "şekil değiştiren" tanımlamasından hareketle, yunan mitolojisinde ki karşılığı, leda için kuğu, antiope için satir, aegina için ateş, danae için altın yağmuru, hera için guguk kuşu, europa için boğa, alkmene için kocasının kılığına girdiğini düşünürsek; zeus'tur diyebiliriz. öyle ki io'yu da hera'nın gazabından korumak için ineğe çevirdiği gibi, bonus güç, kendini de buluta çevirmişliği de vardır. elbette ki ete kemiğe büründüm yunus diye göründüm diyerek güç savaşı veren başka tanrılar da olmuştur. onlar da kusuruma bakmasınlar artık. bir entrye bir tanrı yeter de artar bile diye düşünen genç adam, şekil değiştirme vasfına sahip olduğu halde göz ardı ettiği tanrılar tarafından lanetlenerek, tartarus'ta kendini devcileyin bir böceğe dönüşmüş olarak bulur mu bulur. belli mi olur. ahı ahı. galiba edebi bir eserden de, çok doğru olmasa da, bir örnek vermiş oldum. zeus bin bereket versin!