şiilik

fempusay fempusay
şia kelimesinden türetilmiştir. hz. ali'nin taraftarı anlamına gelir. kendilerine göre kur'an'da hz. ali'nin taraftarlarına yönelik ayetler vardır ve bu ayetlerde iş bu taraftarlar kutsanmıştır. en büyük birliktelikleri, şah ismail döneminde (1500'lü yıllar) sağlanmıştır.
karahisari karahisari
hazret-i ali ve çocuklarına sevgi, bağlılık iddiâsıyla ortaya çıkan, halîfeliğin yalnız onlara âit olduğunu söyleyen dînî ve siyâsî hareketin adı. kelime mânâsı “taraftarlık” demektir. şiîlik inancında olana “şiî”; şiî topluluğuna ise “şîa” denir. buna göre şîa “taraftarlar” demektir. ilk önce hazret-i ali ve çocuklarına sevgi ve bağlılık gösterenlere ve eshâb-ı kirâmın hepsini sevenlere şîa-yı ali denilmişti. bunlara şîa-yı ûlâ (ilk şiîler) da denir ki, tamâmı peygamber efendimizin ve eshâbının yolundaydılar. daha sonra eshâb-ı kirâmı sevmeyenler ortaya çıktı. bunlar şiî adını alınca, eshâb-ı kirâmı sevenler, isim benzerliği olmaması için kendilerine “ehl-i sünnet” dediler.
damned damned
hz. muhammed'in vefatı ile ortaya çıkan bir akım veya ayrımdır.

sakife denilen yerde toplanan bir grup müslüman hilafete hz ebubekir'i seçmiş daha sonra şii olarak adlandırılacak olan hz ali taraftarı bir grup müslüman da hz muhammed'in damadı olan hz. ali'nin bu göreve daha layık olduğunu ve hz. ebu bekir'i seçen grubun hak yoldan saptığını düşünmüştü.

şiiler sünnilikten farklı olarak;

.şiilerde iktidar inanç meselesidir ve meşru siyasi lider aynı zamanda ruhani liderliği de elinde bulunduran ali ve soyundan gelen imamlara (liderlere) aittir. 12 tane büyük imam vardır.12 imamın günahsız olduğuna, "vahiy alma" hariç peygambere benzediğine inanılır (mesela günahsızlık). (bkz: 12 imam)

. tehlike anında inancı saklama olan "takiyye" nin caiz olduğuna inanırlar.

. muta nikahının caiz olduğuna inanırlar.
hektor hektor
iran milliyetçiliği ile iç içe oluşmuş bir mezhep. uzun arap istilasından sonra firdevs ile tekrar farsça'ya dönmeye çalışan ve milli değerlerine sarılan i̇ran'lıların siyasal olarak şam'a destek vermeleri ile iyice ayrışan mezhep oluşumunun köklerinde zerduştluktan kalan bir çok öğe bulunmaktadır.
age of aquarius age of aquarius
azerbaycan'ın yüzde sekseninin inandığı mezheptir.

aynı zamanda ezan okunurken de hz.muhammed geçen yerlerde ya sadece hz. ali derler ya da ikisinin ismini birlikte söylerler. bir de namazların sadece farzlarını kılarlar. evlerinde boy boy hz.ali resimleri vardır. hz. ali'den peygamber diye bahseder, hz. muhammed'e ise sadece muhammed derler zaman zaman. kuran'ın hz. muhammed'e değil, hz. ali'ye gönderildiğine inanırlar. bir de binbir çeşit kuran versiyonları vardır.
aile hayatıyla alakalı hiç alışılmadık farklı inançları vardır.
hiç kimse hayattan sağ kurtulamaz hiç kimse hayattan sağ kurtulamaz
genellikle islam'ın yayıldığı bölgelerin kadim inançlarının izlerini taşıyan peygamberin kızı, damadı ve torunlarının başına gelenlere öznel değer atfeden inançların tümüne verilen ad. şia denildiği zaman net bir inanç biçimi anlaşılmaz. ali ve soyunun dinsel kimliğinin doğası bağlamında farklılaşan şii mezheplerinin bağdaştığı hemen hemen tek nokta dinle siyasetin ayrılmaz bir bütün olduğudur. tüm şii mezhepleri siyasal alanın bizatihi allah tarafından ali soyuna terk edildiğini savlarlar.

günümüzde hayatiyetini sürdüren şii mezhepleri aşağıdaki gibidir.

(bkz: imamiye şiası)
(bkz: dürzilik)
(bkz: kızılbaşlık)
(bkz: ismaililik)
(bkz: zeydilik)
(bkz: nusayrilik)
c4h6o6 c4h6o6
ali'nin onayı alınmadan sırattan geçilmiyor , cennete girilemiyor.


birde heryerde ya ali diyecekmişiz.


böyle garip bir mezhep. neyse hayırlısı olsun.
avluda oturan sizofren avluda oturan sizofren
şii düşmanlığında tavan yapmış, yobaz sünni arabistan gibi ülkede fena rahatasızlık veren mezheptir. o kadar ki, filistin mücadelesini lafta destekleyen bu ülke, israil'i lübnan'dan söküp atan lübnan hizbullahı için şeytan'ın askerleri diye fetva çıkararak, israil ve amerikanın safında yer almıştır. filistinlilere gelince tarihsel olarak düşmanlarını şöyle sıralarlar: araplar, abd ve israil
a night of summer a night of summer
sünnilik'ten ayrılma sebebi tamamen siyasidir.islam kadar siyasetin içinde olan bir başka din daha var mı bilmiyorum.


"sünnî ve şiî ayrımı islam peygamberi muhammed bin abdullah'ın 632 tarihinde ölümüyle birlikte başlamıştır. yaşadığı sürece dini rehberliğin yanı sıra siyasi önder vasfını da kendisinde bulunduran muhammed’in artık hayatta olmayışı müslüman toplumu yeni önderin kim olacağı sorusuyla karşı karşıya bırakmıştı. sakife denilen yerde toplanan bir grup müslüman hilafete ebu bekir'i seçmiş, daha sonra “şiat ü ali” olarak adlandırılacak olan ali taraftarı bir grup müslüman da muhammed'in damadı olan ali'nin bu göreve daha layık olduğunu ve ebu bekir'i seçen grubun hak yoldan saptığını düşünmüştü. dahsı ebu bekirin halifeliği ali'nin elinden fatıma'nın evinin basılması ve yakılması ile zorla aldığını iddia ederler.
peygamberin ölümü üzerinden yaklaşık otuz yıl geçtikten sonra islam toplumu ilk iç savaşı yaşamıştır. bu savaş müslümanların emevi taraftarları, ali taraftarları ve hariciler olarak bölünmesine yol açmıştır. sünni yaklaşım;
sünnîler ve sünnîlik - sünnîler ilk dört halifenin (ebu bekir, ömer, osman ve ali) kur'an ve sünnet'e uygun hak yöneticiler olduğuna inandılar. ancak sonradan gelen ve artık saltanata dönüşmüş olan halifeliğin öncekilerin standartlarına uymadığına inandılar. ancak sünni ulemaya göre müslümanların sonradan gelen otoritelere de itaat etmeleri, iç savaş ve fitnelerden uzak durmaları gerekliydi."

bu açıklamaya göre şiiler hz muhammed'in soyundan gelenlerin yönetimde olmasını savundukları için sünnilerden ayrılıyor,sünniler hz.ali'yi öldüren,peygamberin kızına peygamberden kalan mallarını vermeyip gasp edenlerin yolundan gidenler olarak anlaşılıyor,sünnilere göre halife olacak kişinin peygamber soyundan gelmesine gerek yok şiilere göre peygamber soyundan gelen 12 imam'ın hakkı.dini bir ayrışma yok tamamen bizi kim güdecek kavgasıymış olayları başlatan.

(bkz: kerbela olayı)
dortpoison dortpoison
bugün iran merkezli politikasına devam eden inanç grubudur. türkiye'de (bkz: caferilik) olarak boy göstermektedirler. sünni gruba bir hayli düşman ve sitemkâr davranırlar. sahabenin büyüklerinden ve peygamber efendimizin en yakını olan ebu bekir, ömer ve osman efendilerimize küfür etmekten geri durmazlar. itikadı olarak son derece sıkıntılı gruptur.