sık kullanılmayan eski türkçe sözcükler

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
sth
günlük hayatta pek işimizin olmadığı, uzaktan sevdiğimiz orta türkçe sözcüklerdir.

bu sözcükler dilimize tekrar yerleştiği takdirde, 200 olan türk insanın günlük konuşma dilindeki ortalama kelime sayısı artacaktır diye tahmin ediyorum.

kendi çabamla tdk kaynağıyla oluşturduğum ufak bir liste:
1. seyran : gezinti
2. cemre düşmek : sıcaklık yükselmek
3. muğlak : karışık,
anlaşılmaz
4. araf : cennet ile cehennem arasında bir yer.
5. tevazu : alçak gönüllülük
6. imanı gevremek : çok yorulmak
sıkıntı çekmek
7. aymaz : gafil,
gözü bağlı
8. iffet : cinsel konudaki bağlılık
9. deyyus : karısının, yakın bir kadının iffetsizliğine göz yuman kimse
10. meşrep : davranış biçimi
mizaç, karakter, huy
11. tenkit etmek : eleştirmek
12. uhrevi : dünyevi olmayan, ahiretle ilgili
13. budala : zekaca geri olan kimse,
ahmak, bön
bir şeye aşırı düşkün olmak (kibarlık budalası)
14. dalyarak : budalalığı yüzünden hep densizlik, küstahlık eden kimse
15. kalender : gösterişsiz, sade yaşayan, alçak gönüllü
özensiz giyinmiş
16. bön : budala, saf, ahmak, avanak
17. nekes : pinti, cimri, elisıkı
18. ihtiyatlı : tedbir alan kimse
19. paspal : bakımsız, dağınık, pis
20. müptela : bağımlı, tutulmuş
aşık
21. izzet : büyüklük, yücelik, ululuk
22. tenzih etmek : birini kötü davranışından soyutlayıp aytı tuttuğunu bildirmek
23. mücrim : suçlu
24. telakki : anlayış
25. terakki : ilerleme, yükseliş, gelişme
26. feragat etmek : hakkından kendi isteğiyle vazgeçmek


peşinen ekleme: derseniz "ne salak adamsın. bunları bilmiyor muydun?" diye cahilliğimi bağışlayın. bir kısmını biliyordum ancak günlük hayatta pek kullanmıyorum.

ayrıca (bkz: sık kullanılmayan bağlaçlar)