sinaptik iletim

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
sturridge
sinirsel iletim,sinir hücresi boyunca elektriksel yolla olur.ama iki sinirin arasındaki boşluklarda yani sinapslarda iletimin devamı için sinaptik yollarla olur.iki yönde de iletim olabilmesine rağmen anlamlı iletim aksondan dendrite doğru olur.burada akson presinaptik fiber,dendrit postsinaptik fiber adını alır.presinaptik fiberin uç kısmında transmitter maddeler bulunur.transmitter maddeler sinaptik iletimde taşıma görevini üstlenirler.postsinaptik fiberde transmitter maddelere karşı duyarlı bir alan bulunur.
sinaptik iletimde en bilinen transmitter madde asetilcolindir.puls presinaptik fibere geldiğinde çok kısa bir sürede asetilkolin sinaptik boşluğa difüze olur.post sinaptik fiberdeki asetilcolin na+ iyonunun geçirgenliğinin değişmesine sebep olur.sinaps,bir diğer pulsu iletebilecek şekilde depolarize olduktan sonra eski haline dönmesi gerekmektedir.yani repolarize olması gerekir.eğer repolarize olmassa sinirsel iletimin devamlılığı olmaz.bu olayın olmasını asetilkolin esteraz adı verilen bir enzim sağlar.
kısacası sinapslar tek yönde bilgiyi ileten yani,istenilen yöne bilgi akışını sağlayan istenilmeyen yöne bilgi akışını engelleyen bir şalter görevindedir.