sit alanı

lulu lulu
sit alanı kavramını çok fazlasıyla ilgilendiren ve 1 numaralı kültür ve tabiat varlıkları'nı koruma kurulu'nun * müdüre'si olan menapoz teyze, mimarlık fakültesi şehir ve bölge planlama öğrencilerini verem etmektedir. *
tembel tembel
ismi fransızcada "eski, güzel yerleşme" anlamına gelen "site" sözcüğünden gelir. sit alanları dört çeşittir: doğal, arkeolojik, kentsel ve tarihi.

doğal sit alanı bitki örtüsü, hayvan varlığı, topoğrafya veya yer altı kaynakları açısından değerli bir alandır. değerine göre üç derecesi vardır. örnek: manyas kuş cenneti, uludağ milli parkı.

arkeolojik sit alanı arkeolojik önem arz eden bir alandır. bunun da üç derecesi vardır. örnek: efes antik kenti, olimpos harabeleri.

kentsel sit alanı içinde belli bir yoğunlukta tescilli yapı varlığı barındıran, veya genel doku itibariyle korunması gerekli bir yapılaşmış çevreyi ifade eder. dereceleri yoktur. örnek: safranbolu, cumalıkızık.

tarihi sit alanı genellikle toplumsal hafızada yer işgal eden bir olayın hatıralarını barındıran bir alandır. bunun da dereceleri yoktur. örnek: gelibolu-seddülbahir-anafartalar bölgesi.

sit alanlarının çeşit ve dereceleriyle ilgili kriterler kültür ve tabiat varlıklarını koruma yüksek kurulu ilke kararlarıyla belirlenmiştir. bir sit alanının sınırları, çeşidi ve derecesi ise ilgili kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurulu tarafından ilan edilir. bir alan birkaç çeşit sit vasfına aynı anda sahip olabilir, "kentsel-arkeolojik sit" gibi.

bir bölge sit alanı ilan edildiğinde o an için geçerli imar planı, varsa, düşmüş sayılır. sit alanı geçici yapılaşma koşulları denen ve temelde her şeyin tek tek koruma bölge kuruluna sorulmasını öngören bir durum devreye girer. bu andan itibaren bir yıl içinde ise ilgili imar otoritesi (belediye veya bayındırlık müdürlüğü) tarafından koruma amaçlı imar planı'nın hazırlanarak yürürlüğe sokulması gerekir. ancak yurdumuzda, tahmin edileceği üzere, geçici yapılaşma koşulları bir türlü geçmemektedir. sit alanlarıyla ilgili yılların bitmez şalalası "çivi bile çaktırmayorlor!!!" muhabbetinin esas sebebi de budur.

son olarak, bir bölge sit alanı ilan edildiğinde, o bölgedeki bütün tapulara, değerli olsun olmasın, otomatik olarak "korunacak eser" şerhi konur. bu uygulamaya da toplu tescil ismi verilmektedir.
zivanamsi zivanamsi
tarih öncesinden günümüze kadar geçen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gereken alan. (2863 sayılı kültür ve tabiat varlığını koruma kanunu)
zincirlemegunahtamlaması zincirlemegunahtamlaması
bazen fırsat kapısı olabilir. biraz birikmiş paranız varsa toprak işine girmenizi önerebilirim. şöyle ki:

özellikle küçük deniz kenarı şehirlerde yaşayanlar için sit alanı ilan ediilmiş bölgedeki arsalar geleceğe dönük çok ciddi bir yatırım kaynağıdır. bu arsalar oldukça ucuzdur. tarla fiyatına sahip olabilirsiniz. 40-50 bin liraya yapı ruhsatı olmayan bir sit alanı almak her ne kadar salakça gözükse de işin aslı öyle değildir. biraz iyi bir araştırma sonucunda sit alanı ilan edilen bölgede eser bulunma olasılığı, belediyenin veyahut devletin yerleşim yerini yavaştan imara açması göz önüne alınarak derhal arsaları parsellemek gerek. devlet bu tarz bir bölgede çalışmalara başladıysa yakında bölgenin sit alanından çıkarılması da yakındır. abi olur mu öyle iş diyeceksiniz. öyle güzel oluyor ki. 50 bin liraya aldığınız arsayı 250 bin liraya satmıyacak duruma geliyorsunuz.