sivil örümceğin ağında

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
deget
henüz 60. sayfasında olmama rağmen acımasız gerçekçiliğiyle tüylerimi ürpertmiş, şu an ergenekonla, parti kapatmayla açmayla uğraşan ülkemizin ve yaklaşık 90 ülkenin 50 yıldır nasıl da sinsi, aşağılık planlarla amerika ve batı avrupa'nın ve de onların çok uluslu şirketlerinin dilediği gibi at oynatabileceği sömürgeler haline geldiğini anlatan kitap. ülkemizin siyasi-askeri yönetim kademelerinde bulunan bir çok kişinin amerika'da özel eğitimler gördüğünü, konferanslara katıldığını, tamamen bağımsız ve yararlı kuruluşlar zannettiğimiz "sivil toplum örgütleri"nin aslında cia'nın örtülü olarak yaptığı "karıştırıcılık" işlerini alenen ve bunlar iyi şeylermiş gibi gösterek yapan abd destekli kuruluşlar olduğunu belgeleriyle açıklıyor. aynen kapağında attilâ ilhan'ın dediği gibi:

"tokat gibi bir kitap."
artuimen
amerika'nın dünyadaki devletler üzerindeki hakimiyetini ele alan kitaptır. sivil toplum örgütlerinin dünyada nasıl bir ağ içerisinde bulunduğunu belgelerle bize anlatır. ülkemizde dönen oyunları direk olarak anlayabilmemiz için okumamız gereken kitaptır. örneğin bu kitabı okuyanlar son zamanlarda çıkan özür meselesinin esasında soros vakıflarıyla ilgili olduğunu hemen anlayabilir. kitap biraz sıkıcı bir üslupla anlatılsa da mutlaka okunmalıdır. kitabın arkasında rauf denktaş'ın bu kitap hakkında bir sözü yazar:
"her türk bu kitabı okumalıdır."
birkahveyapbana
gözlerimizin önündeki perdenin kalkması ve biraz gözlerimizi açmak için okunması gereken enteresan bir kitap...
kısaca özetlemek gerekirse :
project democracy
21 adım'da bir ülke demokratikleştiriliyor diye nasıl bölünür? sömürgeleştirilir?

kaynak: sivil örümceğin ağında: project democracy, m. yildirim, toplumsal dönüşüm yayınları, istanbul 2004

1. iktisadi ortamı denetleme: borç ekonomisinde dalgalanmalar yaratmak üzere, para piyasalarının dışardan gelen uluslar arası vurkaç tefecilerine sonuna dek açılması.
2. ulusal bunalımlar yaratılması: ülkede sık sık iktisadi dalgalanma yaratılarak bunalım aralarının azaltılması. ulusal devlet merkezinin elindeki en önemli güç olan para kaynaklarının, bankaların, devlet şirketlerinin kapatılması, yabancı şirket egemenliğine geçirilmesi.
3. merkez devlete güvensizlik yaratma: kritik dönemlerde iktisadi bunalım yaratılmasıyla umutsuzluğa düşürülen yerel sanayicilerle ve üreticilerle konferans, sempozyum adı altında doğrudan ilişkiye geçilerek, devlet merkezine karşı güvensizlik aşılanması.
4. işadamlarını örgütleme: yerel işadamı örgütlerinin ve ilişki bürolarının kurulması; başına buyruk, devlet denetiminden giderek uzaklaşan ''serbest ekonomi'' ve ''serbest pazar'' düzeninin kabul ettirilmesi.
5. yolsuzluk kampanyaları: ''yerinden yönetim'' taleplerini yükselterek, devletin egemenliğinin zayıflatılması, yolsuzluk olaylarını abartarak topluma aşağılık duygusunun yerleştirilmesi, halkın çaresizliğe itilmesi.
6. belediye hizmetlerinin yabancı şirketlere devredilmesi: yerel yönetimi güçlendirme adı altında, toplumsal hizmetlerin ''karlılık'' esasına oturan şirketlere devredilmesi, su-elektrik gibi kentsel işletmelerin yabancı şirketlere devredilmesi için gerekli düşünsel alt yapının oluşturulması.
7. ulusal sanayinin yıkımı: ulusal iktisadın çökertilmesi için, ulusal sanayileşmenin ve enerji kaynaklarının yıkıma uğratılması için toplum ile devlet arasında çatışmayı da içerecek biçimde çevreci akımların, örgütlerin desteklenmesi ve ulusal madenciliğin, doğal yakıt üretim kaynakları işletmeciliğinin ulusal egemenlik alanının dışına çıkarılması.
8. kamuoyu oluşturucuları -bizdeki adlandırmalarıyla, aydınlara, yazarlara, bilim adamlarına- yönelik içerde ve dışarıda, masrafları karşılayarak, konferanslara çekmek. katılımcılarla doğrudan ilişki içinde, ilgili ülke hakkında bilgi almak ve ''düşünce'' ve ''örgütlenme'' özgürlüğü başlığı altında yeniden yapılanma düşüncesini benimsetmektir.
9. alt örgütler yoksa, hemen helsinki nihai senedi kapsamında helsinki yurttaşlar ve ortak zemin merkezleri örgütlemek ve koşullar olgunlaştıkça, uzaktan yönlendirilebilecek bir ilişkiler ağı altında insan hakları dernekleri ve benzeri örgütlenmelerin kurulması.
10. bilimsel ve toplumsal konferansların çoğaltılması. yerel vakıf ve ''think tank'' derneklerinin kurulması.
11. işadamları derneklerinin, sendikaların kurulması, varolanların içine bilim danışmanlarıyla sızılması. siyasi partilere eğitim programlarıyla, particilik dersleriyle yaklaşarak kadroların yönlendirilmesi, gençliğin ''düşünce özgürlüğü'' ve ''siyasi katılımcılık'' propagandasıyla örgütlenmesi.
12. yeni propaganda aygıtlarının (radyo, gazete, dergi, televizyon, video yayını) devreye sokulması. bilimsel ve magazinsel içerikli, insan hakları ilkeleri üstüne sürdürülen yayınların yoğunlaştırılması. insan hakları ihlallerinin yaratılmasıyla sürecin hızlandırılması.
13. casuslar yerine yayın muhabirleriyle yerinden bilgi elde etmek için yaygın bir yayıncı eğitim programının gerçekleştirilmesi.
14. gizli ve yarı gizli istihbarat çalışmalarının azaltılması, buna karşılık medya muhabir ağıyla açık ve yaygın istihbarat toplanması, olanaklıysa amerikan televizyonlarının yerli şubeleriyle yayına geçilmesi, eksik-yanlış bilgilendirmeyle kitlelerin yönlendirilmesi, eğitim-konferans-gezi düzenleyerek yerel medya ile kalıcı bağlar oluşturulması.
15. yanlış ve eksik bilgilendirme: kitlelerin akıl denetimlerini ele geçirmek üzere yoğun propaganda ve yanlış bilgilendirmeyle tarihsel devlet kurumlarının ve etnik sürtüşmeleri önleyen geleneksel kurumların yıpratılması, toplumsal kimliği karıştırmak için tarihsel ve toplumsal gelişim gerçeklerini tahrif ederek, yeni kimlikli topluluklar yaratılması.
16. etnik kışkırtıcılık: etnik ayrılıkları güçlendirmek üzere kültür anımsatma programlarına başlanarak yerel toplantılardan uluslar arası toplantılara adam taşınması, ulusal-bölgesel tarihin bütünleştirici özelliklerinin azımsanılarak, yerel tarih, yerel kültür araştırması adı altında en eskiye özlem yaratılması.
17. kültürel kaynaşmanın yıkımı: ''çok kültürlülük'' propagandasıyla toplumsal ortak kültürün temellerinin yıkılması. uluslararası karşı kampanyalar ile ulusal kurtuluşun simgesi olan anma günlerini ve toplumun tarihten kalma bağımsızlık ve onur simgesi özelliklerini sözde dostluk adına silikleştirerek güdülebilir bir topluluğa dönüştürmek. din kültürünün parçalanması, geleneksel akışın kesilmesi ve ulusal dayanışmayı pekiştirici etkisinin yok edilmesi için, ''medeniyetler/dinler arası diyalog'' programıyla, batı'nın dinsel kurumlarının güdümünde eritilmesi. böylece azınlık din kurumlarıyla, ulusal egemenliğin karşısında ortak, dinsel cephe oluşturulması
18. inanmış örgüt liderlerinin yetiştirilmesi: liderlik programlarıyla, güdümlü yeni dünya düzenine tapınan ultra-liberal önderlerin üretilmesi ve yeni partiler kurulması, varolanlara yeni liderler yerleştirilmesi; parti programlarının rejimle hesaplaşmaya yönelik, birer kışkırtma programına dönüştürülmesi.
19. silahlı gücün zayıflatılması: iktisadi bunalımı bahane ederek, toprak bütünlüğünü koruma aracı ulusal ordunun, silah donanımlarında, komuta kontrol ve iletişim sistemlerinde yenilenme alımlarının kısıtlanarak, zayıflatılması ve ulusal sınırların gevşetilmesi.
20. orduları ulusal savunma kimliğinden koparma: güvenlik güçlerinin ulusal yapıların korunmasına yönelik müdahalelerini önlemek için, profesyonelleştirmek. devlet egemenliğine sahip çıkmaya çalışan orduları geriletmek için, kışkırtmalara başvurularak, ordu yönetimlerinin günlük siyasete çekilmesi, ordu içinde politik tartışma, ordu ile halk arasında cepheleşme yaratılması.
21. devlet yönetiminin kargaşayla ele geçirilmesi: seçim darbesiyle egemen devletin ele geçirilmesi. merkezi direniş olursa, yaygın ve sürekli kitle gösterileri düzenlenmesi. bu sürecin hızlandırılması için halkı ikna edici etnik çatışmaların düzenlenmesi, ölümle sonuçlanan kışkırtmalarla etnik yada mezhepsel kimliklerin kemikleştirilmesi.

''ulusal egemenliklerinden ödün vermeye yanaşmayan bu tür devletlerin sınırlarının eleğe döndürülmesi işi, örtülü, kirli işlerle becerilemez ve ilgili ülkelerin insanlarının onayı alınmadan gerçekleştirilemezdi. bu nedenlerle, ''hür dünya'' işlerinden, ''insan hakları'' ve ''din hürriyeti'' bekçiliğine evirilen operasyon ile abd'nin uygun göreceği türden demokrasiler kurulmalıydı.
demokrasi ihracını konu edinen bu incelemenin amacı, adı ''project democracy'' olarak reagan tarafından konulan ve 1980’lerin başından bu yana 92 ülkede uygulanan ve yeni-mandacıların işbirliğiyle örülen ağ'da, yani ''örümcek ağı'' içinde çırpınmakta olan türkiye'de olan bitene az da olsa ışık tutmakta ve toplumsal-siyasal yaşamın yabancılar tarafından ele geçirilişini bir parça olsun sergilemektedir.''

''yabancı bir devletin, bir ülkenin içinde örgütler kurmasının, eski örgütleri, sendikaları, odaları yönlendirmesinin, onlardan raporlar almasının, bu raporlara göre o ülkeye yön vermesinin bir tek anlamı olabilir. o da, ülkede varolan devlete paralel, merkezi dışarıda bir yönetim oluşturmak. bunun tek sonucu da operasyon nesnesi olan devletin egemenliğinin örtülü olarak yok edilmesidir.''

''içine sızılan devletin bürokratlarının da yardımıyla, yaygın bir ''medyatik'' ve ''entelektüel'' yedek güç operasyonuyla, amerikalıların ''manifacturing public perception'' dedikleri ''kamuoyunun algılama dizgesini üretme'' sürecinde, aşamalar bir bir geçiliyor. ''algılama dizgesi üretimi'' sonucunda, o ülke insanları, aslında kendilerine benimsetilmiş olan düşünceleri, ya da eylem planlarını, bizzat kendi kurumlarının, kendi beyinlerinin ürünüymüş gibi algılayıp, eyleme geçiyorlar.''

''ülke yasalarının ve anayasalarının çok etnikli, federatif bir yapı oluşturacak biçimde yeniden düzenlenmesi, operasyonun temel aşamaları arasında, küçük yada büyük, kanlı yada kansız olaylarla testler yapılarak, oluşumun düzeyi ölçülerek hız ayarlanması ve küçük program değişikliklerinin gerçekleştirilmesi asıldır''

''aşamalar birer birer geçilirken, ülke dışında da paralel süreç yürütülür. çok kültürlülük propagandasıyla etnik ayrıştırma ve çatışma sürecinin güçlendirilmesi için, insan hakları raporları giderek etnik azınlık hakları raporlarına dönüştürülür. avrupa ve amerika’da etnik ve dinsel ayrılıkçı ''diaspora''ya parasal ve siyasal destek verilir. küllenmiş tarihsel çatışmalar, acılar yeniden ateşlenir. ülkede özgüveni sarsılmış halkın, gün geçtikçe yabancı kültürüne, yabancı düzenine özenme eğilimleri kışkırtılır.''

''yıllardır barış içinde yaşayan toplumlar inanılmaz bir hızla önce ayrışır, sonra da çatışır. sonuç, ekonomisi yabancıların eline geçmiş, zayıflamış merkezi egemenliğiyle dış politikada bağımsız karar verebilme yetkinliğini yitirmiş, yabancıların dayattığı kararlara mahkum olmuş bir devlet ve tarihsel-kültürel kimliğini yitirmiş batı'nın alt dereceli bir hizmetkarına dönüşmüş bir halk topluluğu''

''her ülkede olduğu gibi, şirketler için esas olan devlet politikalarına ve kararlarına yön vermektir. yön verilecek olan devlet yönetimi ve yasama organları olunca, yönlendirici elemanların niteliği de önem kazanıyor. bu nedenle elemanların büyük çoğunluğu, devlet deneyimine sahip eski ve yeni görevlilerden seçiliyor. ikinci eleman kaynağı ise, yine devlet organlarıyla içli dışlı olmuş akademisyenleri barındıran üniversitelerdir''

''..dış ülkelerde izlenecek abd çıkarlarına uygun ayarlama işlerine denk düşen araştırma, inceleme, değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirecek olan dernek, vakıf, enstitü adı altında kurulan, eski memurları, akademisyenleri, şirketlerin seçkin yöneticilerini bir araya getiren örgütlenmeler ''think tank'' ( düşünce topluluğu ) adı altında toplanıyorlar. bu sivil örgütlerin ( diğer adı ile ngo ) amerika'daki merkezlerinde, emekli dışişleri ve istihbarat elemanları, amerika'ya yerleşmiş üçüncü dünya elemanları, operasyonlarda dünya deneyimli cia eski istasyon şefleri ve akademisyenler görev alıyor.
''think tank'' örgütlerinin en önemli yararı, abd yönetimini sorumluluktan kurtarmalarıdır. abd resmi organlarının başka ülkelerde araştırma ve incelemeler yapması, o ülkelerce, şimdilerde pek kullanılmayan eski deyimle
''casusluk'' etkinliği olarak değerlendirilebilir ve devletler arası anlaşmazlıklara neden olabilir. teslim edilen raporlar, abd resmi belgeleri olarak ele alınıp, casusluk suçlamalarına yol açabilir''

''project democracy'' adı altında sürdürülen bu operasyon için cia eski direktörü william colby: cia nın örtülü olarak yaptıklarını açıktan yapıyoruz.'' demiştir.

''türkiye'deki sivil toplum kuruluşu ,think tank, enstitü veya vakıf adı verilen dernek, yani genel adıyla örgüt, türkiye’de gerçekleştireceği araştırma, çalışma veya proje için bu iş yada bu işleri bitirince bir rapor, bir kitap, radyo yayını, televizyon belgeseli, hatta roman hazırlayıp, size sunacağım; şu tür bir ekiple çalışacağım ve paraları şöyle harcayacağım. bu işler için, sizden şu denli dolar/sterlin/euro istiyorum diyerek, başvuru özet-raporu hazırladığında, bu ön rapor abd nin dışişleri bakanlığı na, hem de siyasi işler bölümüne verilmektedir. işin bir başka yönü daha yakıcı olabilir. para verilmeden önce, abd dışişleri ne ön rapor sunulmasının öteki yüzünde, abd dışişlerinin yada abd nsc (national security committee/milli güvenlik kurulu) nin isteği doğrultusunda ''project'' hazırlanması olasılığıdır.
ned (national endowment for democracy/demokrasi için ulusal fon)e bağlı olan bu örgütler türkiye'de yürütecekleri projeler için paraları da ned’ten almaktadırlar. aslında para kaynağı doğrudan abd hazinesi, yani devlettir. ned ise paranın kasasıdır. ned ile abd dışişleri bakanlığı, şu konularda anlaşmışlardır:

a) ned herhangi bir 'roject' işine girişip para vermeden önce abd dışişleri'ne bilgi verecektir.
b) ned yönetim kurulu'nun onayına sunulan tüm ''project'' önerilerinin bir kopyası, abd dışişleri bakanlığı siyasi işler yardımcılığı'na verilecektir.

yüzlerce bağıştan birkaç örnek: (1988’ten bugüne diğer bağışlar için 56-69 arası sayfalar)

1991- parayı veren: ned / bağış alıcı: cipe (centre international private enterprise) / alt bağış alıcı: türk demokrasi vakfı (tdv) / konu: iş ve ekonomi / miktar: 80.000 $ / tdv’nin, türkiye'de özelleştirme için 18 aylık programı desteklenecek.
1997- parayı veren: ned / bağış alıcı: cipe / alt bağış alıcı: liberal düşünce topluluğu (ldt) / konu: iş ve ekonomi / miktar: 61.710 $ / serbest piyasa ekonomisinin islam diniyle bağdaştığı anlatılacak.

- bu sivil toplum örgütlerinin ne kadar sivil olduğunun yorumu size kalıyor.

''kendi ülkelerinin iç düzenine muhalif olan gruplar, abd gibi bir kurtarıcı bulmuş olmaktan mutlu olduklarından, yaşadıkları ülkelerini bu sivil örgüt adı altındaki amerikan misyonerlerine / istihbaratçılarına ihbar etme fırsatını kaçırmamalarının yanında, dünya egemeni olarak gördükleri abd devlet aygıtı tarafından desteklenmekten de son derece hoşnut kaldılar.''

''dünyada yerleştirilmek istenen yeni düzenin, demokratik bir düzen olacağı sonucuna varılabilir!? bu düzen içinde dünyanın tüm ülkelerinde devletler merkezi otoritelerini yitireceklerdir. olabildiğince etnik ayrıma uğramış küçük eyaletlere ayrılmış ülkelerde (not:dünyada 1000 adet ülke olması öngörülmektedir, şuan sayı 200 civarı, 1980'lerdeki sayı 182 adet) tarihsel partiler eriyecek, vakıflardan, düşünce topluluklarından, ticaret odalarından, insan hakları denetim örgütlerinden oluşan bir siyasal yapı oluşacaktır. bu oluşumlar, doğrudan doğruya abd''nin siyasal partilerine bağlı enstitülere, konseylere, abd şirket vakıflarına bağlanacaktır. ülkelerdeki eğitim kurumları da vakıflaşacak ve abd akademik dünyasıyla organik bağlar kuracaktır.
merkezi otoritesini yitirmiş, salt denetleyici kurullara dönüşmüş devlet örgütlerinin yanı sıra ordular da ulusallığını yitirmiş devletlerin savunma gücü olmaktan çıkacak ve ortak güvenlik güçlerine katılacaklardır. herhangi bir bölgesel başkaldırıya (bu bağımsızlık uğruna bir başkaldırı da olabilir) karşı anında silahlı müdahelede bulunulması''

bu son derece ileri projeye engel olabilecek en önemli kurumlardan biri de dinsel kurumlardır. dünya egemenliğinin kurulmasında engel oluşturacak dinsel çatışmaların önlenmesi için ''dinlerarası diyalog'un geliştirilmesiyle birlikte kurumsal yapının da oluşturulması gerekir. en yaygın ve güçlü dinsel kurumlardan başlayarak, tüm dinlere bir yeni merkezi eşgüdüm gereklidir. eşgüdümün merkezi elbette washington’da bulunacaktır. öncelikle amerikalılardan oluşturulan bu kurumsal yapı, irfc (international religious freedom committee / uluslararası din hürriyeti komitesi)'dir. bu komitede belli başlı dinlerin ve mezheplerin temsilcileri bulunmaktadır.

''bütün dünyada yapılacak işler buradan idare edilebilir ve hatta denilebilir ki , şöyle veya böyle amerika ile dostça geçinmeden, destek almak değil, amerikalılar istemezlerse kimseye dünyanın değişik yerlerinde hiçbir iş yaptırmazlar. (..) bu realite kabul edilmeli. amerika gözardı edilerek şurada, burada bir iş yapmaya kalkılmamalı.''

fethullah gülen, (fethullah hoca ile newyork sohbeti-4, yeniyüzyıl, 23 temmuz 1997)

kasım 1996'da, abd'nin devlet sekreteri warren christopher, ''din ve inanç hürriyetini yaygınlaştırmanın birleşik devletler'in çıkarlarının arttırılmasını sağlayacağı'' gerekçesiyle acrfa (advisory committee on religious freedom abroad / dış ülkelerde din hürriyeti danışma komitesi) 'yi oluşturdu.

bu yeni kurumlaşmanın gerekçesi olarak ''abd'nin kuruluşunun temelinde dinsel kurumların bulunduğunu ve birleşik devletlerin dünyada din hürriyetini gözetleyerek yaptırımlarda bulunma hakkı olduğu belirtildi.''

23 ocak 1998’de, ''din ve inanç hürriyetinin yayılmasının abd dış politikasında birincil önceliğe sahip olmasını,'' dışişleri bakanlığı bünyesinde bir ''uluslararası din hürriyeti bürosu'' kurulmasını sağlayacak yasa taslağı hazırlandı.

aynı yıl ulusal kongre’de çıkarılan yasa:

''din hürriyetinin yaygınlaştırılması ve (bu hürriyetin) baskı altında tutulmasına karşı çıkma görevi temel (olarak) amerikan değerleri içindedir ve birleşik devletler'in (politikalarına) uygun, önemli ve gerekli bir dış politika hedefidir. birleşik devletler, evrensel insan haklarına bağlı bir dünya lideri olarak ve değişik dinsel nüfusa sahip bir ülke olduğundan, dinlerin tamamıyla ilgili haklardan (da) sorumludur.''

''dinsel özgürlük taahhüdümüz amerikan ideallerinin ifade edilmesinin de üstündedir ve dünyadaki gücümüzün temel kaynağıdır.''
madeleine korbel albright, abd dışişleri bakanı

kaynak: sivil örümceğin ağında: project democracy, m. yildirim, toplumsal dönüşüm yayınları, istanbul 2004, 597 sf.

* buraya alınan bilgiler kitapta yazılanların sınırlı bir kısmıdır. kitabın kapsamı ve konuları çok daha geniş ve detaylıdır.

(bkz: bigbrother)
(bkz: ekşi sözlük)
hietzsche
"tokat gibi bir kitap" tanımı gerçekten çok yerindedir. zira okurken o tokadı ciddi anlamda hissediyorsunuz.

stk'lar, siyasi partiler, siyasiler, terör örgütleri, medya, cemaat vb aklınıza gelebilecek bir çok oluşumun, kişinin yurt dışı finansal kaynaklar ile nasıl birbirine bir örümcek ağı gibi birbirine bağlandığını kanıtlarla göz önüne serer. özellikle soros, tesev, alman vakıfları, din siyaset ilişkisi ve malum günümüz siyasetçileri kitapta dikkat çekecektir. bu ağ tabi ki türkiyenin yararları için örülmemiştir ve çalışmamaktadır.

kitabın yazarı mustafa yıldırımdır ve her türk insanının okuması gereken bir kitaptır.
bilinçli nötr
mustafa yıldırım tarafından yazılmış siyasi içerikli kitap.

eğer ülkemizde;

* bazı güçlerin "demokrasi" adı altında özellikle sivil kuruluşlar adı altında oynanan oyunlardan,
* sivil toplum kuruluşların ülke yönetiminin bazı güçlerin istediği doğrultuda olması için nasıl maddi ve manevi desteklendiğini,
* ülkenin en tanınmış üniversitelerinde, en tanınmış kişilerin bazı güçlerin istediği doğrultusunda nasıl eğitildiğini,
* tanınmış medya gruplarının nasıl finanse edildiğini,
* kısacası ülkede gerek ekonomi, gerek medya, gerekse siyası alanda ne kadar söz sahibi kurum, kuruluş ve kişi varsa; bunlar arasındaki cia, mossad ajanlarından, bunlara hibe edilen paralardan ve böylece ülkenin bir örümceğin ağı gibi dört bir taraftan kuşatıldığını,

öğrenmek istiyorsanız mutlaka okuyun. solcu olun, sağcı olun, liberal olun, milliyetçi olun, o olun, şu olun; ne olursanız olun, ama bu kitabı mutlaka okuyun.

kitap tamamen dolu dolu. her bir sayfa ülkemizde oynanan siyasi, ekonomik oyunlar ile ilgili bir deşifre. kitabın kalın olması korkutmasın sizi. okudukça içine çekecektir zaten kitap sizi. son olarak kitabın arka kapağından bir bir kesit:

"tokat gibi bir kitap"
attila ilhan

"mustafa yıldırım'ın dillere destan kitabı"
ilhan selçuk

"her türk bu kitabı okumalı"
rauf denktaş