siyasal islam

bambirella bambirella
bir kesimin siyasal islamla islam dinini karıştırdığı kavram. siyasal islam, muhafazakar-dinci kökenden çıkan bir hareketin siyasette hakim hale gelmesi. kökeni tarikat yapılanmasından alan bu siyasi hareket dini kuralların siyasette de geçerli olmasını savunur. bizdeki gibi bazıları önce savunur, sonra değişir. bir nevi dönektirler kendi camialarında.
bu başlıktaki 111 giriyi daha gör