siyonizm

1 /
whopper whopper
19. yüzyıl sonlarında tüm dünyada yayılmaya başlayan anti semitizm hareketine karşılık dr. theodore herzl'in ürettiği, dünyada dağınık halde bulunan yahudileri tek bir vatanda * toplama ülküsüdür.

theodore herlz bu düşüncesini paylaşmak için istanbul'a, 2. abdülhamit'le görüşmeye gelir. 2. abdülhamit'e, osmanlı devletinin tüm ülkelere olan borçlarının yahudiler tarafından bir kalemde ödenmesi karşılığında filistinin kendilerine vatan olarak verilmesini ister. abdülhamit bu isteği düşünmeden reddeder ve bu da onun azınlıklara karşı hissettiği hoşnutsuzluğu körükler.

gel gelelim o topraklar birkaç yıl sonra arapların satış koyması akabinde elimizden çıkıp gitmiştir.
ipimlekusagim ipimlekusagim
ortadoğu'da 90’lardan sonra 'meşruiyet' zemini arayan 'pax america'nın yol arkadaşı, neo-liberalizmin göbek kesiği, bir nevi 'ağlama duvarı'. diğer taraftan intifada taşı.
earendill earendill
ulusalcı sosyalizmin düşman kardeşi olan yahudi ırkçılığı ideolojisidir. ulusalcı sosyalistler (dünyanın her yerinde) yahudi düşmanıdır, çünkü yahudiler hem zengindir ve hem de hangi toplumdan bahsediyorsak o toplumun çoğunluğunu oluşturan ırktan değildirler. dolayısıyla kapitalist sınıfın ete kemiğe bürünmüş halidirler. dolayısıyla ulusalcı sosyalistler aynı zamanda siyonizm karşıtıdırlar da. fakat bu iki düşman'ın ortak bir çıkarı da olabilir. mesela almanyadaki siyonistler filistinde yurt edinmek istemekteydi, ulusalcı sosyalist almanlar da onları ülkelerinden defetmek istemekteydi. bu iki grubun amaçları örtüştü ve ulusalcı sosyalist almanlar siyonistlerle işbirliği yaparak yahudilerden bir kısmını trenlerle filistine deporte etti. kalmak isteyen yahudilerse daha az yer kaplamaları için küllüklerde saklanmak üzere fırınlara gönderilirler.
azwepsa azwepsa
siyonizm, son derece basit, romantik bir ülküdür. evine dönmek isteyen üzgün insanların umududur. günümüzde siyonizm üç ana kampa ayrılmıştır. bu kamplardan biri olan revizyonist siyonizm, siyonimin daha milliyetçi halidir. israil meclisinde* en çok koltuk sahibi üçüncü parti olan likud bu görüşün temsilcisidir. 2005 yılında likud'dan ayrılan sharon ve arkadaşlarının kurduğu kadima ki şu an en fazla sandalyeye sahip olan ve iktidrdaki parti olandır, bu görüşün etkisi altındadır.
azwepsa azwepsa
hadi gel köyümüze geri dönelim
fadimenin düğününde halay çekelim
...

özünde bu şarkıya benzer. lakin bu güzel, masum ve sevimli siyonizm 1947 yılında nihayete erdikten sonra değişmiştir. şu an yeni-siyonizm dedikleri bir halt var ortada. o da "güvenli bir sion" ideali maskesi altında oldukça agresif bir düşünüştür.
ecg ecg
avrupa'da iki aşamalı bir biçimde ortaya çıkıyor. önce, yahudiliğin içinde bulunduğu açmazların entelektüel yönden bir kavramsallaştırması olarak orta avrupa'da, daha sonra bu açmazlara pratik bir çözüm olarak doğu avrupa'da. malumunuz bu işin entelektüel birikimi theoder herzl tarafından yapılıyor. ancak orta avrupanın, orta-sınıf ve burjuvalarında pek karşılık bulamıyor. daha çok doğu avrupa'nın yoksul yahudileri bu fikre destek veriyorlar.
doğu avrupa'dan gelen 200 delege ile 1897 yılında basel/isviçre'de ilk kongrelerini düzenliyorlar. burada siyonist program ya da basel programı kabul ediliyor. hareketin amacı:

"yahudilerin uluslararası yasalar tarafından sağlanan teminat altında eretz israil'e (israil ülkesi) sığınmak" olarak tarif ediliyor.

1899'da düzenlenen 3. kongrede osmanlı padişahlarından bu toprakların kiralanarak bölgeye uluslararası meşrutiyet kazandırılması karara bağlanıyor. ancak benim bildiğim kadarıyla bu amaç için istanbul'a giden herzl abdülhamit ile görüşme şansı yakalayamıyor. padişahın yaverleri teklifi en başından reddetmişlerdi. bu konu araştırılabilir, benim bildiğim bu.

1882 yılında filistin'e ilk yahudi göçü gerçekleşiyor.buna da birinci aliya(yükseliş) adını veriyor yahudiler.(israil dışına yapılan göçlere de yerida(alçalma) adını veriyorlar). bu ilk göçlerin en büyük sebebi rusya da artan yahudi baskısı. o dönemki komünist örgütlenmeler için çar yahudileri suçluyor vs.

tabi unutmadan ben tüm bu bilgileri, ılan pappe'ye ait olan "modern filistin tarihi" adlı kitaptan derledim.
ben brokoli sevmem o işleri brokoli çok oldu ben brokoli sevmem o işleri brokoli çok oldu
çok ilginç bir kavram. bu kavramın mimari herlz, yahudi devleti adındaki kitabında da anlatır ki; antisemitizm sosyal, ekonomik ve siyasi sebeplerden dolayı var olmaz. yahudi olmayan herkes antisemitisttir. ve herlz antisemitistleri bağışlamıştır. bağışlamasının altındaki sebep ise yahudi olmayanların yapabileceği bir şey yok çünkü yahudi olmayan insanların antisemitist olması onların doğal bir özelliğidir, yapabilecek bir şey yok der. buradan herlz kurtuluş olarak sadece tek şeyi görür, ırkçılıkla karşılaşmadan yaşayabilmek için tek şart kendi ulus devletlerini kurmaktır.

burada ise madalyonun öbür yüzü şudur. siyonizm, yahudi olmayan bütün ırkların antisemitist olmasını ırksal nedenlere bağladığı için kendisi ırkçılıktır. yani bir özelliği ırksal nedenlere bağlamaktır mevzu. ve bu yüzden müslüman dünyasında 1948'den beri yahudi düşmanlığı özellikle artmıştır. tarihin ilginç bir cilvesidir ki, yahudilerin avrupa'da karşılaştıkları ırkçılık ve faşizmden kurtulmak amacıyla kurulan israil devleti, bir başka halkı yok saydığı için kuruluş aşamasında, bir yahudi'nin yaşayabileceği en tehlikeli yer. ve de kutuplaşma tüm hızıyla devam etmekte. bildiğim kadarıyla haaretz gazetesinin bir anketine göre israil halkının %52si hava harekatını, %21 ise hava harekatına ek olarak kara harekatı istiyor filistin'de ki ''terör'' unsurları için. yani halkın %70inden fazlası savaş yanlısı.

siyonistler şunu anlamıyorlar:

israil sorunu dün ortaya çıkmadı. hamas'ın kuruluşu ile ortaya çıkmadı. filistinlilerin taş ve roket atmalarıyla ortaya çıkmadı. 62 yıl önce, bir grup insanın gelip silah zoruyla yerli halkı kovması ve dışlamasıyla ortaya çıktı. 62 yıldır yaşanan her olay her talihsizlik her cinayet temelde yatan bu haksızlıktan dolayı kaynaklanıyor. filistinliler her yolu denediler. silah kullandılar, oslo görüşmeleri yapıldı ama sonuç koca bir hiç.

türkiye ne yapmalı? öyle davos'larda ahkâm keserek değil, 167 milyon dolarlık silah anlaşmalarını iptal ederek bu haksızlığa karşı çıkmalı en basitinden. haktan yana olmak budur, kürsülerden nutuk çekmek değildir.
ben olan ben ben olan ben
siyonizm, aslında "prieure de sion" adlı kurumun ülküsüdür.

şayet siyonizm "israil devleti’nin kurulması, bağımsızlığının dünya çapında tanınması ve uluslararası güvencesinin sağlanması" biçiminde bir ülkü olsaydı, bunun için çok daha elverişli, çok daha yerli yerine oturan, çok daha anlamlı bir terim bulunamaz mıydı?...

siyon tepesi yahudiler için bu denli önemli midir? çok daha önemli olan, bir "simge" olarak da benimsenebilecek başka bir yer, bir kişi adı bulunamamış mıdır?

siyon tepesi, birinci haçlı seferi sonunda hıristiyanların kudüs’ü ele geçirmelerini sağlamış olan godfrey de bouillon için çok önemliydi. onun bir tutkusuydu. bu nedenle 1090 yılında kurduğu örgüte prieuré de sion adını vermişti. bu örgütün ülküsünün ise yahudiler ile hiçbir ilgisi yoktu. fakat merovenjler ile ilgisi vardı; benjaminler ile ilgisi vardı. hatta bu işin ardında bir “tarihsel hesaplaşma” olduğu bile söylenebilir.

asıl siyonizm "antisemitist" bir nitelik taşımaz; ama genel olarak israiloğullarına, dolayısıyla bugünkü israil devleti'ne karşıt bir ülküdür.

bu tezi desteklemek üzere şu "siyon protokolleri" denilen şeylere de göz atmak gerekir.

ancak daha önemlisi, "prieure de sion" adını taşıyan kurum üzerinde biraz daha durmak, daha ayrıntılı bilgileri gözden geçirmek, konuyu biraz daha derinlemesine incelemek gerekir.

burada bir parantez açarak şu olası soruya yanıt vereyim: «madem öyledir, diyelim ki doğru, biz niçin siyonizm'in bu anlamını değil de ötekini biliyoruz?»

nedeni şu: 1897 yılında isviçre'nin basel kentinde ilk yahudi birliği kongresi toplandığı zaman, bir örgütlenme oluşturulmasına karar verilmiş ve buna bir ad konulması öngörülmüştü. kongreye katılanlardan biri örgütün adının "dünya siyonist organizasyonu" olmasını önermişti. bu öneri kabul görmüş, yahudilerin öncelikle filistin'de bir bağımsız devlet kurarak yeniden kutsal topraklara yerleşmelerine ilişkin ülkü de bundan böyle siyonizm olarak anılır olmuştu. yüzyıllarca süregelmiş olan asıl siyonizm ise 20. yüzyıl ortalarına kadar bilinmiyordu. ortaya çıktığında israil devleti çoktan kurulmuştu bile.

not: alıntıdır.
cesarettin abi cesarettin abi
ırkçı bir doktrindir. hatta hitler almanyasıyla işbirliği içerisinde olduğu, bu konuda pek çok yazışma ile sabittir.
en büyük idealleri olan büyük israil devletini kurmak için oluk oluk kan akıtmış, büyük çapta entrikalar çevirmişlerdir ve bu icraatlarına günümüzde de devam etmektedirler.
daha fazla bilgi için: israil mitler ve terör.
1 /