smart

1 /
comatose comatose
üzerinde 30 cm lik çim yetiştirip sulayanları bile gördüğüm, kaportanın bir kısmının kolayca değişip farklı renklere bürünebildiği genelde 2 kişilik binek otomobil.
easy company easy company
self monitoring analysis and reporting technology. kendisinde meydana gelebilecek olası hasarları takip edip hasar oluşmadan önce işletim sistemi aracılığı ile kullanıcıyı uyarabilen bir sürücü teknolojisi. ata 3 eide sürücülerde bulunur.
(bkz:
ide)
floydian floydian
süreç yönetimi, stratejik yönetim ve performans yönetimi konularında süreç ve kalite hedeflerinin olması gereken özelliklerin tanımlandığı kısaltmadır. tüm hedefler bu kısaltmaya göre belirlenmeli ve tanımlanmalıdır.

spesific - belirli : hedefin özgün ve yanlış anlamaya sebep olmayacak şekilde üzerinde uzlaşılmış olması.

measurable – ölçülebilir : hedefin ilgili kişiler tarafından kolayca ölçülebilmesini ifade eder.

achievable – ulaşılabilir : elde edilemeyecek hedefler koymaktan çok elde edilebilmesi muhtemel ve zorlayıcı hedeflerin belirlenmesini ifade eder.

realistic - gerçekçi : hedeflerin kaynaklara oranla gerçekçi olmasını belirtir.

time bound - zaman sınırlı : her hedefin bir zamanı olması gerektiği ile ilgilidir.

seneye ingilizce öğreneceğim cümlesi smart hedef kuralına uymamakla birlikte bugün bir ingilizce kursuna başlayarak bundan bir sene sonra günlük yaşamda temel ihtiyaçlarımı karşılayacak derecede ingilizce öğreneceğim cümlesi smart kuralına uyar. bu nedenle ikinci cümle hedef olarak belirlenebilir.
1 /