snob

sabit adam sabit adam
sine nobilitate'den türetilmiş ya da uydurulmuş kelimdedir. sine nobilitate: soysuz, soyu sanı olmayan kimse.
yukarıdaki bilgileri okuduktan sonra şunu da eklemek istedim:
ingiltere'de eskiden mahalle sakinlerinin listesinde her adın yanında kişinin uğraşı ve toplumsal düzeyi belirtilirdi. sanı bulunmayan burjuvaların da adının yanında s.nob yazardı.
bu başlıktaki 16 giriyi daha gör