sol

chaghdash chaghdash
ulaşmak istediği amaç, sol'un güncellikle ilgili fikirlerini kamuoyuna daha toplumsal bir şekilde duyurmaktır. bu açıdan bugüne kadar geliştirilmiş olan en iyi araç olduğu fikrindeyim.

haberleri yorumlamasıyla gönlüme taht kurmuştur. bunun önemi vardır, çünkü bugün beğenerek okunan bütün haber siteleri de aslında haberleri yorumlamaktadır, istedikleri gibi ellerinde evirip çevirmektedir ve düzene zararlı olmayacak bir şekilde sunmaktadır. sol gazetesi ise, hiç de evirip çevirmeden haber vermektedir.

24 mayıs'ta havada çarpışıp düşen türk ve yunan savaş uçakları ile ilgili haber duruma güzel bir örnektir.

ayrıca kendini de şu şekilde tanıtan bir gazetedir:

"sol, solun evrensel değerlerine sahip çıkar.
sol, eşitlikçidir.
sol, emekten yanadır.
sol, anti-emperyalisttir.
sol, yurtseverdir.
sol, şovenizme ve faşizme karşıdır.
sol, bütün ülkelerin işçilerinin birliğinden yanadır.
sol, her tür sömürü ve ayrımcılığa karşıdır.
sol, aydınlanmacıdır.

sol işbirlikçilerden, liberallerden, gericilerden hoşlanmadığını gizlemez. sol küba, venezuela, bolivya ve diğer ilerici iktidarlarla dayanışmayı bir görev olarak üstlenir. sol avrupa birliği'ne karşı mücadele etmeden solcu olunmayacağı ilkesiyle hareket eder. sol, türk ve kürtlerin birlikten başka çareleri olmadığını, birliğin emperyalizme karşı mücadelede pekişeceğini her fırsatta dile getirir.

sol taraflı bir gazetedir ama gerçeklerden hareket eder. sol taraflı bir gazetedir ama karalama, dedikodu ve hakaretten uzak durur. sol taraflı bir gazetedir ama işine gelmeyenlere gözünü kapatmaz.

sol her şeyi değil, ezilenler için önemli olan konuları, sermaye basınının gizlediği ya da çarpıttığı olayları gündeme getirir.

sol, soldan bakmak isteyenlerin gözü, kulağı, sesi ve kalemidir.

sol, dünyanın ve türkiye'nin aydınlık geleceği için emeğini, yüreğini, yaşamını koyanların kürsüsüdür."

(bkz: sol haber portalı | güne sol'dan bakın ankara'da bütçe eylemi: saraylar değil ekmeğimiz büyüsün sol )
bu başlıktaki 119 giriyi daha gör