sol

tuygun tuygun
fransız devriminden sonra kurulan cumhuriyet parlementosunda yenilikçilerin sol tarafa oturmasından ismini alan siyasi ideolojidir.

bu oturma düzeni daha sonra diğer parlementolarda da görülmeye başlamıştır.
bu başlıktaki 119 giriyi daha gör