solow büyüme modeli

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
beyazzakkum
semaye birikiminin sağlanmasında ilk kez nüfus artışı ve teknoloji oranının etkilerinin incelendiği model.
modelde tek yönlü bir etki vardır; yani nüfus artış oranı ve teknoloji büyümeyi etkiler ama büyüme nüfus artışı ve teknoloji oranını etkilemez. solow'a göre teknolojiyi etkileyen şanstır. özellikle iktisadi büyümede teknolojik ilerleme olmadan sürekli ve kalıcı büyümenin sağlanamayacağı solow tarafından iddia edilir. tasarruf tek başına kalıcılık sağlayamaz, tasarrufun artması sermaye birikimini sağlar. ama sermaye verimini arttıran teknolojidir. verimli sermayeye olan talep de büyümeyi sağlar.
kısaca solow herşeyin başı teknoloji der başak birşey demez
(bkz: iktisadi büyüme)
cilalıibo
"teoriler, pek de gercek olmayan varsayimlara dayanir. bir teoriyi teori yapan budur." der solow, gerçekten bu teorideki varsayımların gerçek hayatla pek bir ilgisi yoktur ama yine de neo klasik iktisat için çok önemlidir; zaten iktisatın da gerçek hayatla pek bir ilgisi yoktur.

varsayımlara gelince, nüfus artışı ve işsizlik oranı sabittir yani işgücü sabittir. ekonomi kapalıdır, dış ticaret yoktur. iki girdi (emek ve sermaye) ve tek ürün vardır. bütün tasarruflar da yatırıma dönüşür. kamu gelirleriyle giderleri eşittir, bütçe açık ya da fazla vermez. bir de bu modelde para yoktur.
primavera
işçi başına düşen sermayenin artması (k) işçi başına düşen çıktıyı (y) arttırır der bu model. ancak bu artış yükselerek değil azalarak gider.
serçe parmak
nüfus değişmiyor. iş gücü artış hızı ve nüfus artış hızı aynı.
homojen tek bir mal var üretilen.
tasarruflar yatırımlara eşit.
teknoloji dışsal .
hükümet yok. ekonomi dışa kapalı.
ölçeğe göre sabit getiri var.
tam rekabet koşulları geçerli.
faktörler arası (sermaye - emek ikame` tam.
dışsallıklar yok.

modelin gerçeklikten uzak olduğu eleştirisine solowun yanıtı ise "önemli olan modelin öngörü, geleceği tahmin gücüdür. kaldı ki başlangıçta tüm modeller basitleştirici olmalıdır"

şahsen içsel büyüme modellerini daha inandırıcı ve gerçekçi buluyorum. kaldı ki teknoloji günümüzde en büyük silahken bu model çok da totomuzda oluyor. bunu sınav kağıdına böyle yazamam tabii ki. ama solowcum çok sikko bi model bu. en azından geçerliliği yok bugün.
imkansızınşarkısı
hayal ürünü bir büyüme modeli.

nüfus yok, hükümet yok, her şey güllük gülistanlık, insanlar üremiyor, dışsallık yok... ee ne var peki?ekonomi bu haliyle büyür elbette. en iyisi fizyokrasiymiş valla, adamlar saldım çayıra mevlam kayıra felsefesini benimsemişler.bence de kasmanın gereği yok, dünya zaten her durumda dönüyor.