sosyal devlet

1 /
çağrılmayan yakup çağrılmayan yakup
sosyal devlet bireylarinin hak ve özgürlüklerini güvence altına alan, emeğinin karşılığını bireylere veren, sosyal adaleti sağlayan; bu olguları ileriye götürmek için uğraşan devlettir. maalesef ki kapitalist ve neoliberal politikalar sosyal devleti esir almıştır. birçok ülke için sosyal devlet hayal iken türkiye için şu aşamada hayal dahi değildir.
elpinoras elpinoras
başbakan rte ve akepe'ye göre sosyal devlet anlayışı;

"fakir ve alım gücü düşük halkıma kömür dağıtıyorum bu bir sosyal devlet gereğidir."

ağzıma ciddi anlamda çok büyük küfürler geliyor ama anında silinir ya neyse; her şeyden önce halkın; ulaşım, iletişim, sağlık ve eğitim sisteminde sorun yaşamadan ücretsiz bir biçimde faydalanması sosyal devlet anlayışı içine girmiyorsa, siz hakikaten ya hiçbir şey bilmiyorsunuz ya da elinizde oyuncak olarak hayatımıza devam ediyoruz, başka da açıklaması olamaz bu tavrın.
welatesor welatesor
kitlelerin asosyalleştirildiği sovyet sosyalizmiyle mücadele döneminin ürünü. kapitalizmin kendini "kitlelerin gazabından" koruma hamlesi...
olguuu olguuu
yoksulun beyaz eşya yada ısınacak yakıt alamamasının ötesinde yoksulluğun varlığını sorun gören ve yoksulluğa karşı mücadele eden, sosyal adaleti amaçlayan yaklaşım. yoksulluğun temel nedeni olan işsizliği, emeği ucuzlattığı için bir politika olarak sürdüren, emeğin karşılığında insanca bir yaşama ve varlığa sahip olunabileceğini, olunması gerektiğini anlamayan, yasama yetkisini kullanırken yandaş sermayedarın yasadışı çıkarını odak noktasına koyan, işçi işveren ilişkisini işveren insafına terk eden, 7 senedir iktidarda olduğu halde insan kaderinin öz yeteneği, ilgisi ve potansiyeline değilde şansa ,kadere ve rastlantıya emanet edildiği, üniversite bitiren kişilerin dahi asgari ücretle çalışabildiği hatta va hatta işsiz kalabildiği bir ülkenin başbakanın ağzına alamaması gereken söz öbeği.
splendid splendid
sosyal devlet; sanayi devrimi ile tarih sahnesinde yerini alan vahşi kapitalizm'in yaralarını sarma çabasıdır.
kapitalizmin en vahşi olarak hayat pratiğinde yer aldığı günlerde oluşan sınıflı toplum yapısı içerisinde çalışma şartlarının iyileştirilmesi, çalışma sürelerinin belirlenmesi ve artırılmaması, iş güvenliği ve sigorta gibi kavramların çalışma yaşamında yerini alması amacıyla meydana gelmiş devlet politikasıdır.
ilk doğuğu yer ingiltere'dir. sömürgeciliğin, kapitalizmin ve sanayi devriminin ilk doğduğu yer olan ingiltere'de doğması tesadüf değil, bu bahsi geçen kavramların açtığı yaraların sarılmasına ivedilikle ihtiyaç duyulmasıdır.
dünya yakın tarihine bakıldığında isveç ve kanada gibi iki kusursuz sosyal devlet yapısı modeline rastlanmaktadır.

ha bi de kömür vardı değil mi?
sosyalleşmenin arkadaşlarla toplanıp sinemaya gitmek zannedildiği bir ülkede kömür dağıtan devletin "sosyal devlet" sıfatına mazhar görülmesi ve sobası olmayan insanlardan alkış toplaması sürpriz değildir.
ofsaytadüştümgelicem ofsaytadüştümgelicem
yaşananlar ve yaşanan olaylardan sonra sosyal devlet, en az 44 ölümün yaşanması veyahut 70 çocuğun yetim veya öksüz kaldıktan sonra sizin farkınıza varmasıdır. sizi görmeye çadırlar kurması, moral olsun diye yollarınızı -sırf kendileri gelecekler diye- yaptıran, anadolu'daki bir çok köyün böyle vahşetlerin arifesinde olsa da farkında olmadığı sözümona bir devlet yönetim anlayışıdır. süpermiş hani dostlar.
1 /