sosyalizm

1 /
fidelmiyo fidelmiyo
planlı ekonominin esas alındığı eşitlik ilkesine dayanan yönetim biçimi. abd de yıkılacağını 1940 larda öngörenler olmuştur. avantajları: yönetimin hızlı karar alabilme ve uygulayabilmesine olanak verir. dezavantajları: ecnebilerin 'specific knowledge' dedikleri olgudan (bir işi sahip olduğu özel bilgi nedeniyle ancak o işi yapanın en iyi bileceği gerçeği) yararlanmak imkansız hale gelir. zira üretim ve kıt kaynakların dağılımı gibi konularda direk olarak merkezi otorite karar vermektedir. diğer bir sorun ise yan yatan ve çamura batanın bir olduğu, rekabeti teşvik etmeyen, bir toplumun oluşumuna olanak sağlamasıdır. netekim bugün abd de karda kışta piyasaların açık olmasının nedeni halkın daha fazla çalışmasının halka daha fazla para olarak geri dönmesidir. bu nedenledir ki marx amcamız yanılmıştır. marx a göre bir gün sermaye ve emek arasındaki uçurum iyice açılacak ve toplumsal patlamalara neden olacaktı. fakat 11 trilyon dolarlık abd de gelirlerin yüzde yetmişi emeğe ve sadece yüzde otuzu sermayeye gitmektedir. o nedenle de abd zengin olmak ayıp değil tc dekinin aksine takdir edilen bir şeydir.
ey bana zamanında sermaye uşağı diyerek beni küçümsediğini zanneden (ucuz geyiklerin adamları) sosyalist kardeşlerim, sermayeye uşak olmayan uluslar başka uluslara uşaklık etmeye mahkumdur. zaten siz de bir işe girip de bitiniz kanlanana kadar sosyalist değil miydiniz?
(bkz: türkçe tuşlara toptikileyerek alın teri bea)
fempusay fempusay
kısaca; bireyin sarf edeceği emek nispetinde üretimden pay alabileceğini öne süren beşeri sistem.* ancak yapılan tüm uygulamalar sistemin ütopik bir düşünce olarak kalacağı izlenimi vermiştir.
rotten rotten
maalesef günümüzde hiçbir kapitalistin korkulu rüyası değil.bir ütopyaydı ve denendi,başarısız bulundu ve tarihte yerini aldı.şimdi sıra kapitalizmde.o da birgün çökecek.
karahisari karahisari
sosyalizm, ferdî mülkiyyet düşmanlığı, bütün istihsâl vâsıtalarının ve ticâretin devletleşdirilmesi, diktatör idârenin kurulması, din düşmanlığı, bütün çalışanların işçi, ırgad hâline sokulması, din, târîh, millet, vatan ve devlet düşüncelerinin yok edilmesidir. ferdin ölmiyecek kadar kabûl edilen, çok az yiyecek, giyecek ve ev eşyâsından ve bir iki odadan başka, bütün gelir ve kazançları elinden alınır. böylece, insanlar, her çeşid teşebbüs, rekâbet, buluş, inanış ve inkişafdan mahrûm bırakılır. bütün kâbiliyyetleri ve şahsiyyetleri söndürülür. zâlim, merhametsiz olan tek bir merkezden, sıkı bir baskı ve işkence ile idâre edilen bir esîr, bir robot hâlinde, gücü gidinceye kadar çalışdırılır.
somonfume somonfume
üretim araçlarının sosyal mülkiyetiyle ve insanın insan tarafından sömürülmesinin ortadan kalkmasıyla, oldukça gelişmiş üretim araçları temeli üzerinde esas olarak artan ihtiyaçların karşılanmasıyla karakterize olunan sosyal rejim.
1101001 1101001
sosyalizm,
yani şu demek ki dayı kızı
sosyalizm
senin anlayacağın yani
el kapısının yokluğu değil de
imkansızlığı.
ekmeğimizde tuz
kitabımızda söz
ocağımızda ateş oluşu hürriyetin
yahut, başkası yel de
sen yaprakmışsın gibi titrememek
bunun tersi yahut...
sosyalizm
devirmek dağları elbirliğiyle
ama elimizin öz biçimi
öz sıcaklığını yitirmeden.
yahut, mesela
sevgilimizin bizden ne şan, ne para
vefadan başka bişey beklemeyişi...
sosyalizm
yani yurttaş ödevi sayılması bahtiyarlığın
yahut, mesela
-bu seni ilgilendirmez henüz-
esefsiz
güvenle
emniyetle
gölgeli bir bahçeye girer gibi
girebilmek usulcacık ihtiyarlığa
ve hepsinden önemlisi
çocukların ama bütün çocukların
kırmızı elmalar gibi gülüşü...
`nazım hikmet ran
`
namaste namaste
işi artık vahşet boyutlarının ötesine taşımış olan ilk bakışta mantıklı gibi gelen ama pratiğiyle beraber boktanlığı anlaşılan sistemdir.kollektivizasyon gereği herkesin malına el konulur,özel teşebbüs kalkar.her şey devlet tekelindedir.propaganda filmlerinde mutluluktan yudum ayçiçek yağlı yemek yemiş gibi uçuşan insanlar gösterilir.ama gerçekte bu sistemde insanlar 'ben'kelimesini unutmuş,tek düzeleştirilmiş,mutluluğun m sini unutmuş insanlardır.tarihte sosyalist sistemin tek bir memnun edici yönü gösterilemez.her türlü gelişim için 'biz'den evvel 'ben' şarttır.bunu söylemek bir bencillik değil gelişim için elzem olan bir şeydir.
keyif pezevengi keyif pezevengi
kitap üzerinde iyi olan sistemdir. komünizm ütopyasından bir önceki aşamadır. fakat gerçek hayatta işe yaramamış, kitap üzerinde kalmıştır. bunun en önemli sebebi ise insanların böyle bir sistemi varedecek kadar bilince, gelişmişliğe sahip olmamasıdır. gerçekte sosyalizm uygulandığı ülkenin insanları tarafından bitirilmiştir. insanın doğasında olan açgözlülük, eşitsizlik isteği doğrultusunda insanlar çöküşe doğru "devlet malı herkesin! dalalım, talan edelim!" gibi bir tazyikle işi halletmişlerdir. adamakıllı uygulanması ve komünizme geçilmesi gibi bir ütopya anca izlanda gibi çeyrek milyonluk ülkelerde belki gerçekleşir, bilinç önemli; dayatılmayla eninde sonunda çöküyor efendim.
not: izlanda sosyalist bir ülke değildir.
1 /