şovenizm

araratın isyan kızı araratın isyan kızı
adını napolyon'a fanatik derecede bağlı olan fransız askeri nicolas chauvin'den alan kavram. şovenistler; kendi milletlerinin, ırklarının aşırı üstün ve kutsal olduğunu düşünür.
bu başlıktaki 20 giriyi daha gör