şovenizm

1 /
fempusay fempusay
bağnaz ulusçuluk, fanatik milliyetçilik. napoleon dönemine ait bir kavramdır.(1815) körü körüne ve eleştirilemez bir anlayışla bir milletin diğerlerinden üstünlüğünü savunmak. *
easy company easy company
sadece bir milliyeti değil, her hangi bir grubu (misal meslek grubu, doktorlar) öne çıkarıp üstün göstermeye çalışan zihniyetler için de kullanılan kelime...
utangaç ve yüzsüz utangaç ve yüzsüz
bir ulusun üstün olduğuna dair inançtır..tuttuğu takımın bile her koşulda üstün olduğuna inanan insanlar topluluğunda sıkça görülen bir inanç biçimi olması normaldir çünkü saldırganlık da barındırır..
araratın isyan kızı araratın isyan kızı
adını napolyon'a fanatik derecede bağlı olan fransız askeri nicolas chauvin'den alan kavram. şovenistler; kendi milletlerinin, ırklarının aşırı üstün ve kutsal olduğunu düşünür.
1 /