sözlüğe mühendislik bilgisi bırak

2 /
kanaat onderi kanaat onderi
bilinen tüm maddeler ısıları düştükçe büzüşürler. bilinen tüm sıvılar da yine ısıları düştükçe büzüşür, hacim kaybederler. hacim azalınca yoğunluk artar ve böylece soğuyan kısımlar daha ağır hale gelir. bu yüzden sıvı maddelerin katı halleri, sıvı hallerine göre daha ağırdır. ama su, bilinen tüm sıvıların aksine, belirli bir ısıya (+ 4'c`ye) düşene kadar büzüşür, sonra birdenbire genleşmeye başlar. donduğunda ise daha da genleşir. bu nedenle suyun katı hali, sıvı halinden daha hafiftir. yani buz, aslında normal fizik kurallarına göre suyun dibine batması gerekirken, su üstünde yüzer. bu da kış aylarında göllerin üzerinin buz tabakası kaplanması ve altında sıcaklığın sabitlenerek canlılar dünyasının devam etmesine olanak tanır.
isveç norveç danimarka isveç norveç danimarka
her sistemin bozulma yönünde eğilimi vardır. diğer bir adıyla entropi . termodinamiğin ikinci yasası.

geçen gün data mining dersinde gördüğüm versiyonu ise entropinin bir data setinin saflık derecesini ölçmede kullanılışı oldu. mühendislik her yerde. *
ontolojikvaka ontolojikvaka
depremlerde gökdelenler orta katlı yapılara göre daha güvenilirdirler. çünkü kritik yüklerini rüzgar yükü olarak alırız ve titreşim frekansları deprem anında rezone olmaya daha elverişsizdir.
2 /