stephen king

lord andurien lord andurien
kara kule adında mükemmel bir seriyi yaratmış olan aşmış yazar. roland deschainin hikayesini
robert browningin şiirinden esinlenerek yaratmıştır. hikayenin yaklaşık 30 yıl sonra nihayete ermesi onun yazarlıktaki gelişimini gözlemlemizdeki en büyük gösterge olmasını sağlamıştır bu 7 kitaplık seri. 7. kitabın henüz türkçeye çevrilmemiş olması nedeniyle sabırsızlıkla beklemekteyiz.
bu başlıktaki 226 giriyi daha gör