su

15 /
reflection of the reality reflection of the reality
büyük patlama'daki ikiye bir oranı ile yıldızların içindeki füzyon tepkimeleri olarak algılanabilir.

yetişkinlerin ağırlığının yüzde 57'si sudur. her yıl bedenimiz biraz daha kurur; yeni doğan bebekler yaklaşık yüzde 75 sudan ibarettir.

bedendeki suyun çoğunluğu kanımızda değil, kaslarımızın, beynimizin ve kalbimizin hücrelerinde saklıdır. hücrelerimizin büyümesi ve iletişimi için de su gereklidir. hatta üreme, sperm ile yumurtanın buluşması bile, sıvı bir ortam gerektirir.

bedenimizdeki hemen hemen tüm kimyasal tepkimeler bir şekilde suyun varlığına bağlıdır.
mcyc mcyc
ne kadar önemli ve ne kadar güzel bir şey olduğunu saraylar inşa edilirken yapılan fıskiyeleri, cennet' i tasvir ederken akan pınarları, doğada huzur veren bir yer düşlerken su kenarı düşüncesinin çoğu zaman sabit olduğunu görerek anlayabiliriz. su, yer aldığı şeyleri güzelleştirir. su, kutsal bir varlık gibidir. şu dünyada var olan en önemli maddelerden birisidir.
sakil sakil
vallahi çok güzel bir şey ya. havalar ısındıktan sonra susadığım bir anda içtiğim bir bardak soğuk su, bana yaşama sevinci veriyor adeta. hayattan zevk almıyorsanız sıcak bir günde kendinizi bir süre susuz bırakın ve sonrasında soğuk bir su için. adeta orgazm.
hürriyet müsavat uhuvvet hürriyet müsavat uhuvvet
bilinen en eski yaradılış anlatılarında su asli önemdedir ve yeri suyla bağdaştıran su kuşlarına bu yüzden varoluşsal önem atfedilmiştir. türklerin yaşadığı coğrafyalarda su kuşları biçiminde su kapları, ibrikler sık rastlanan buluntulardandır, bugün de anadolu'da kimi yerlerde ibrik yerine "ördek" dendiği olur.


su, insanoğlunun var olduğu ilk çağlardan günümüze dek tarihi ve toplumun yaşamını biçimlendirmede oldukça büyük bir rol üstlenmiştir. yerleşik yaşama geçiş, tarım devriminin gerçekleşmesi, insanların bir arada yaşayarak nüfusun artması, kentleşme ve teknolojinin gelişimi, hep suyun varlığı sonucunda gerçekleşmiştir. özellikle de bir bölümü ülkemiz sınırları içerisinde olan fırat ve dicle irmağı bugünkü anlamda uygarlığın doğmasını sağlayan bölgenin en önemli iki su kaynağıdır. bu su kaynaklarının bulunduğu yerde yaşamış olan insanlar sadece yazıyı icat etmekle kalmamışlar, toplumsal yaşayışı kurallara bağlamış, yerleşik yaşama geçerek ekip biçmiş ve çiftlik hayvanlarını evcilleştirmişlerdir.


özetle; su, kültürün dayanağı ve yaşamın temelidir, tüm dünya toplumlarının maddi ve kültürel refahı için önem taşımaktadır. ancak bugün bu değerli kaynak tehdit altındadır. örneğin 1998 yılında dünyadaki 28 ülke su sıkıntısı yaşamıştır, 2025 yılında ise bu sayının 56'ya yükselmesi beklenmektedir. 1990 ve 2025 yılları arasında yeterli suya sahip olmayan ülkelerde yaşayan insanların sayısı 131 milyondan 817 milyona yükseleceği tahmin edilmektedir. görüldüğü üzere tüm dünya yakın bir gelecekte büyük bir su krizi ile karşı karşıya kalacağı öngörülmektedir. bu nedenle büyük su kaynaklarının önemi de her geçen gün artmaktadır.


ülkemiz toplam 107 milyar m³/yıl kullanılabilir su kaynağına sahiptir ancak bunun 16 milyar m³ kadarı komşuları suriye ve irak ile paylaşmaktadır. orta doğu bölgesindeki diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında bu sayı oldukça iyidir. ancak önemli olan su kaynaklarının büyüklüğü değil, ülkede kişi başına düşen su miktarıdır. örneğin irak'ta kişi başına 2020 m³ su düşerken bu sayı ülkemizde 1430 m³, suriye'de 1200 m³, lübnan'da ise 1300 m³ civarındadır. bu yönden bakıldığında türkiye'nin diğer ülkelerden daha fazla kaynağa sahip olmasına rağmen nüfusundan ötürü fazla bir üstünlüğü olduğu söylenemez. buna rağmen bölgede türkiye, su konusunda tartışmaların en önemli aktörlerindendir. çünkü türkiye'nin sahip olduğu kabul edilen fazla su kaynaklarının orta doğu'da bulunan ülkelerin su kıtlığına çözüm getirebileceği düşünülmektedir. ancak toplam nüfusu 2025 yılında 300 milyon olması beklenen orta doğu'da türkiye'nin "barış suyu" tarzı projeler ile bölgenin sorununa çözüm getirmesi mümkün değildir.


türkiye ancak akdeniz'e dökülen ırmaklarının suyundan kendi gereksinmeleri için kullanmayacağı miktarları orta doğu ülkelerine ya da başka isteyenlere satmayı düşünebilir. bu projelerin ülkeye yılda onlarca milyar dolar kazandırması ise söz konusu değildir. çünkü bu ırmakların bulunduğu bölgelerde sanayi ve tarım için ihtiyaç olan miktardan sonra arta kalan su miktarı sınırlıdır ve su satışında uygulanacak fiyatları başka yöntemlerle rekabet edebilmek için ölçülü tutma zorunluluğu vardır.


bunların yanı sıra örneğin; su sorunu ile karşı karşıya kalan ürdün'e deniz yolundan su taşımak mümkün değildir. tek çözüm, seyhan ve ceyhan'dan başlayarak suriye'den geçecek ve ürdün'ün yanında israil'e de su taşıyacak bir "mini barış suyu hattı" olabilir. ancak birkaç ülkenin su gereksinimini karşılamak için yapılacak bu yatırım epey zaman ve kaynak gerektirecektir. ayrıca seyhan ve ceyhan'dan düzenli olarak su verilmesi taahhüdünün, kurak yıllarda çukurova'nın su gereksiniminin karşılanması açısından sakıncalı sonuçlar verebilir.


hem türkiye hem de dünyanın geri kalanı için yaşanacak olan bu tarz su problemlerinde çözüm ülke yönetimlerinin işin talep yönüne eğilmesi ve nüfus artışlarını düşürmeyi ciddi bir hedef haline getirmesidir. bunun için alınacak tedbirler hızla uygulamaya konulmalıdır. ayrıca ekonomik rasyonelliğe aykırı tarım teşviklerinin kaldırılması, tüm kesimlerde uygulanan su bedellerinin daha gerçekçi saptanması, kentsel ve kişisel plandaki israfları önleyecek tedbirlerin alınması gibi pek çok eylem yaşanacak olan çeşitli sorunlara önlem olabilir.
clitor eastwood clitor eastwood
güney ve doğu anadolu bölgemizin karışık olmasının sebebi olan hayat kaynağı element.

çünkü orada ne var?
fırat ve dicle.
fırat ve dicle ne yapıyor?
orta doğu'yu neredeyse besleyen su kaynaklarının %80'ini oluşturuyorlar.
yani türkiye fırat ve dicle'nin yolunu akışını değiştirip, "nah size su" dese, yarak su bulurlar.
bunu çok iyi bildiklerinden, başta dünyanın en büyük avcıları olan devletler olmak üzere, bölgenin güçlü devletleri, o bölgeyi karıştırıp, yatırımları engelliyorlar.
yaptıkları her gelecek haritasında o bölgeyi türkiye'den ayrılmış gösteriyorlar. çünkü istedikleri şey istanbul değil, o bölge. istanbul'u kontrol etseler yeter. ama onlara su lazım!

gezegenin en baba hayat kaynaklarına sahip olup, bunları politikada kullanmıyor/kullanamıyor olmaksa, işin en üzücü veya sinirlendiren kısmı.
elas elas
*vücudumuzda su alımının yeterli olup olmadığını anlamanın en etkili yolu idrara dikkat etmektir. açık renkli idrar su ihtiyacını doğru karşıladığımızı gösterir. eğer idrarımız koyu renkli ise bu yeterince su almıyoruz demektir.
2
cherry wine cherry wine
mitolojideki motifi çoğunlukla, anne karnında cenini çevreleyen koruyucu ve doğumun işaretçisi olan sıvıyla bağdaştırılır. dolayısıyla su, doğumun ve bazen ölümün (daha doğrusu öze dönüşün) simgesi olur.

miletli thales'in suyu "şeylerin doğası, ilk nedeni" olarak kabul etmesi de bu noktada daha özel bir anlam kazanabilir.
15 /