subrahmanyan chandrasekhar

omer e omer e
hint asıllı amerikalı astrofizikçi. william alfred fowler ile birlikte 1983'te kara deliklerin yüksek kütleli yıldızların evrimlerinin son aşamalarından biri olduğunu matematiksel teori haline getirdiklerinden dolayı nobel fizik ödülünü kazanmıştır. 1930 nobel fizik ödülü sahibi chandrasekhara venkata raman'in yeğenidir. chandrasekhar limiti olarak bilinen astrofizik kavramını ortaya atmıştır.
chandrasekhar, hayatının belirli aşamalarında yıldızların yapısı, beyaz cüceler, genel görelilik, kuantum mekaniği, hidrodinamik, fiziksel olaylarda denge gibi pek çok farklı alanda çalışmalar yapmıştır. cambridge üniversitesi'nde kendi ismi ile anılacak olan beyaz cüce yıldızların merkezindeki bozunmuş maddenin hızı ve yapısı hakkında teorik bir model geliştirmiştir. buna göre hiçbir beyaz cüce, güneş'in 1.44 katından daha büyük bir kütleye sahip olamaz, aksi takdirde bir karadeliğe dönüşebilir. teorinin yaratılması için chandrasekhar, jan oort'un yarattığı yıldız alanlarını inceledi ve bunlar kozmolojinin içindeki 20 farklı denklemi birleştirerek teorileştirdi. jan oort'un yarattığı sisteme ek olarak chandrasekharı'ın teorisi tüm evrene uyarlanabilir durumdaydı.
chandra" sanskritçe "ay" veya "parlayan" demektir. nasa tarafından 1999 yılında fırlatılan chandra x ışını gözlemevine anısını yaşatmak için ismi verilmiştir.
tr.m.wikipedia.org