suçla iltisaklı mülteci

gereksiz diploma gereksiz diploma
kaynak ülkelerden her zaman sağlıklı veri alınamamanın yanında (bkz:afganistan ) ayrıca veri alınması mümkün olmayan devlet benzeri yapılardan da (bkz:suriye ) gelen mültecilerin arasında geldiği yörede suça bulaşmış yada infazdan kaçan mültecidir.