suçluların yıkımı

saviour saviour
i̇ngilizlerden ve benzerlerinden zalimlikte -suçta aşırı gidenlerin tahtlarını başına çalacağız ve yaptıklarının tazminatını da alacağız inşallah, masum oldukları halde öldürülenlerin veya inandıkları için katledilip şehit olanların mezarlarında daha rahat uyumaları için, masumların katliamlarına seyirci kalmamak ve bu uğurda gönül rızası ile savaşıp ölmek veya zalimi cezalandırdıktan sonra gönlümüzü sakinliğe kavuşturup son nefesimize kadar başımız dik yaşayabilmek için..şu an hala gönlümüz rahat değil..huzurumuz yok ve başımız dik değil..ama elbet bir gün büyüğünden önce küçük ceza günü gelecektir zalimlerin..biz yeter ki bu uğurda bir hortum olup kayaları kaldırmaya, bir yiğit olup kürekleri çekmeye, bir şahin olup düşmanı gözlemeye, bir kaplan olup saldırmaya, bir kunduz olup inşa etmeye, birer karınca olup birlik içinde çalışmaya ve yaşamaya gayret edelim..gün yakındır o zaman.gün yakındır o zaman. zalimlerin ceza çekeceği gün yakındır o zaman.