sufi

1 /
panavision panavision
güzel bir mfö şarkisi, zamaninda eurovisiona katilmiştir mfö bununla (1988) ama ancak 15. olabilmişlerdir. isveç gazetesinde eurovision yarışmasinin ertesi günü başlik olarak "mfö kazanmaliydi" yazisina neden olan şarkidir ayrica.
s a t o s a t o
sofu anlamında kullanılan kelime. ayrıca mfö'nün eurovisiona katılmış olduğu parça.

sözleride söyledir;

bir denize aşılmış sufi
ne sonu var, ne sahili
aşka aşık olmuş o besbelli
deli mi, divane mı?
sufi, sufi
aşka aşık olmuş sufi
sufi, sufi
sufi, sufi sufi, sufi, sufi
sufi, sufi sufi, sufi, sufi
sufi, sufi sufi, sufi, sufi
bu sesler bu sözler bizim değil
bunu aşıklar bilir
gül de bir bize diken de bir
bunu aşıklar bilir
sufi, sufi
aşka aşık olmuş sufi
sufi, sufi
sufi, sufi sufi, sufi, sufi
sufi, sufi sufi, sufi, sufi
sufi, sufi sufi, sufi, sufi
gülen bir dünya olmaz mı dersin?
insan insanı sevmez mi sufi?
bu sesler bu sözler bizim değil
bunu aşıklar bilir
gül de bir bize diken de bir
bunu aşıklar bilir
sufi, sufi
sufi, sufi sufi, sufi, sufi
heya, heya heya
sufi, sufi sufi, sufi, sufi
heya heya
vasdeferans vasdeferans
kanımca eurovision tarihindeki ilk güzel şarkımızdır. mfö ikinci kez katıldığı eurovision'da bu şarkıyla bir öncesine göre 1 puan fazla almasına rağmen 1 sıra geride tamamlamıştır yarışmayı.


şair eşref çıkmazı şair eşref çıkmazı
sözcüğün köküne dair bir çok iddia mevcuttur. bunlardan en önemli on tanesi ise şöyledir:

1. yün elbise anlamına gelen suf'tan türemiştir. bu kişilerin rahat olmayan suf adlı bir giysi giydikleri için onlara sufi dendiği en kabul gören savdır.

2. islam'ın ilk döneminden itibaren devamlı ibadet eden bazı topluluklar oluşmaya başlamıştır. bunlar caminin sofasında yaşadığı için onlara ehli suffa denildiği iddia edilir.

3. sufi kelimesinin "ümmetin ilk safındakiler" anlamına geldiği iddiası da mevcuttur.

4. kalp temizliği anlamında safâ kelimesinden türemiştir.

5. tertemiz anlamına gelen safevî'den türemiştir.

6. sufiler uzun süreler çöllerde yalnız kalan ve bu zaman içerisinde sadece çöldeki kısıtlı imkanlarla beslenen kişiler olduğu için safvâne/sûfvâne adı verilen çöl bitkisi ile beslendikleri için sözcüğün buradan geldiği savı da mevcuttur.

7. sufilerin saç şeklinden dolayı; büklümlü uzun saç anlamına gelen sûfetü'l-kafa kelimesinden türediği iddia edilir.

8. cahiliye devrinde kendini kabe hizmetine adıyan bir kabile vardı. onlara benûsûfe (sufâoğulları) denirdi. bir sav da sözcüğün kökünün buna dayandığıdır.

9. en mecazi sav belki de budur: suvûf; okun nişandan sapması, adamın bir tarafa eğilmesi anlamlarında bir kelimedir. sufilere dünyadan yüz çevirip ahirete döndükleri için bu ad verildiği iddia edilmektedir.

10. yunanca sophos (hakim, hikmet sahibi), sophia (hikmet, ince düşünce) sözcüklerinden türediği de iddia edilir.
driving einstein driving einstein
1988 eurovision şarkı yarışmasında mfö'nün komediyle karışık söylediği şarkı.

mazhar alonsun'un hareketlerini görünce gülmekten yarılıyorum. sırf hareketleri yüzünden birinciliği hak etmiştik aslında, değeri bilinmemiş.
hoppala pasam malkara kesan hoppala pasam malkara kesan
mfö nün ne idüğü belirsiz şarkısı. ne sözleri anlaşılır ne de 2 dize arasında bir bütünlük vardır...

sufi sufi sufi
heyya heyya heyya
ne de güzel demiş şair....

ondan sonra eurovizyon da yıllar yılı neden bir başarı alamadık amk!
1 /