süveyda

brhein brhein
kalpte bulduğuna ve kan pıhtısından oluşmuş olduğuna inanılan siyah (kara) benek.
arapça bir kelimedir, zamanla galatlaşarak anadolu türkçesinde sevda şekline dönüşür.
anlam kayması ile umarsız aşk ile aynileştirilir.
brisa de primavera brisa de primavera
<<kalbin ortasında bulunan kara benek.
eskiler 'konuşan nefis' denilen insanın, manevi varlığının ve idrakının merkezi olarak bu noktayı bilirlerdi. modern tıbbın da ortaya koyduğu ve kalbin tam ortasında bulunan bu siyah nokta "ahlat ı erbaa" denilen ve insan sağlığı için önemi büyük olan dört sıvıdan biridir. buna sevda denildiği de olur.
rivayete göre kalbin tam ortasında gönül; gönlün içinde de süveyda var imiş. dolayısıyla süveyda en üstün anlayış noktası ve ilahi aşkın tecelli ettiği yerdir.>>


iskender pala - ansiklopedik divan şiiri sözlüğü