taksiciler için çıkarılan talimatname

the curse of medusa the curse of medusa
talimatnamenin uygulanabilirliği için sıkı bir denetim mekanizması olması şart ve fakat bu mekanizmaya sahip olunmadığı için havada kalacak talimatnamedir. ezelden mülgadır.