talas savaşı

easy company easy company
müslüman araplar (bkz: abbasiler) ve çinliler arasında yapılan ilk ve tek savaş. her iki kültürün de yayılmacı politikası sonunda iki kültürü karşı karşıya getirmiştir. çin ordusu sayıca arap ordusunun iki katından fazla olsa da ve savaşın başlarında çin süvarileri arap süvarilerini bozguna uğratsa da çin asya'daki hegamonyasından kurtulmak isteyen karluklar'ın çin'e karşı savaşa girmesi savaşın sonucunu belirleyip çin'in kesin bir yenilgiye uğramalarına neden oldu. savaşın en büyük sonucu çin'in orta asya üzerindeki etkisini kaybedip yerini islama bırakmasıdır. zira bu yenilgiden sonra çin'de hanedanı bayaği zayıflatan bir isyan çıkmıştır. ayrıca araplar çinli savaş esirlerinden zorla kağıt yapımını öğrenmiş ve kağit buradan avrupa'ya kadar yayılmıştır.
işin ilginç yanı ise karluklar'la arapların müttefik olarak değil de birbirinden bağımsız olarak savaşa girmesidir. çünkü zaten araplar çin'e gelene kadar bir çok türk yerleşim yerine saldırıp, oraları geçerek geldi. arapların ilerleyişi de çinlileri telaşa düşürüp karluk ordusunu ciddiye almamalarına neden oldu. savaştan sonra da karluklar pek bir ganimet toplamayıp hemen topraklarına dönerken abbasiler sadece savaş esirlerini köle olarak satarak ordunun bütün masraflarını karşıladılar.
sonuç olarak talas arapların doğuda, çin'in ise batıda ilerleyebildikleri son nokta olmuştur. çünkü savaştan sonra abbasiler de iç sorunlar nedeniyle talas'tan ileri gidemediler. eğer abbasiler talas'ı geçip çin üzerine yürüselerdi ya da çin tekrardan araplara saldırsaydı tarihin gidişatı pek daha bir eğlenceli olabilirdi.
strutter strutter
hakkında tam olarak net bilgiler olmayan, özellikle savaşan tarafların asker sayıları tam bir muamma olan savaştır. bilinen tek gerçek asker sayısı, savaşın ortasında abbasi komutanlarının yapmış olduğu ganimet teklifini değerlendiren ve final saldırısı sırasında çin orsusu saflarını arkalarından yaptıkları bir saldırı ile yıkan 20.000 karluk paralı askeri ile ilgilidir.

emevilerin bu savaştan yaklaşık 50 yıl kadar önce maveraünnehir'i fetihlerinin ardından, bölgeyi ellerinden aldıkları türklere yaptıkları geniş çaplı katliam ve bu savaş sırasında saf değiştirerek onurlarını zedeleyen karluk türklerinin tavrı, nazarımda günümüz arap-türk ilişkilerindeki kaypaklıkların unutulmuş temelleridir.
wolverineyolverin vol 2 wolverineyolverin vol 2
çin ordusu içinde paralı askerlik yapan türk boylarının savaş sırasında çin'i arkadan vurarak arapları zafere taşıdığı savaştır.

ayrıca resmi kaynaklara göre araplar 20000, çinliler ise 8000 kayıp vermelerine rağmen savaşı kaybetmişlerdir.

bu savaştan sonra gerçek türk tarihi sona ermiş olup arap yalakası yavşak bir millet olarak tarih sahnesindeki yerimizi almışızdır. savaş sırasında da adam satıp taraf değiştirmemizde ne güzel değil mi?