tanju duru

galak galak
erken, zamansız gitti fakat güzel gitti. istediği gibi, hissettiği gibi.

en üzücü yanı ise biraz eksik bıraktı müziğini sevenleri.
bu başlıktaki 7 giriyi daha gör