tanpınar ın vasat bir şair olması

vanyadayu vanyadayu
ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında; yekpare, geniş bir anın parçalanmaz akışında. bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil, rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil. başım sükutu öğüten uçsuz bucaksız değirmen; içim muradına ermiş abasız, postsuz bir derviş.

şair tanımlamaların dışında şiir'le aynı anlama gelen, bir anın, duygunun, eylemin yahut fikrin yansıtıcısı yada kendisidir. şu dizeler tanpınar'ın şairliği için yeterlidir, şair dediğin şey kötü de yazar iyi de