tarikatlar içini gıkını çıkartamayan muhalefet

tonguç tonguç
bir gücün, bir ideolojinin veya bir fikrin esiridir.

bir yere gelmek için bir yerlere söz vermiştir, birine borçludur.

borçlu olmayan, satılmamış tarihte tek bir kişi var.

hiç kimse onun iradesine asla erişemedi ve sonrası da hüzün.

kimsenin adamı olmayın, kendiniz adam olun!
bu başlıktaki 2 giriyi daha gör