tasarım odaklı düşünce

rserit rserit
bir emrah kozan eseridir. kitabın ana amacını şöyle açıklamış:

"günümüz insanının problem çözme yetilerini ne derece kaybettiği ve bunu nasıl tekrar kazanabileceğini irdelemek üzerinedir. çünkü tasarım odaklı düşünce en temelinde insanı, onun duygu ve deneyimlerini barındıran bir düşünce sistemi ve aslında bize hiç de uzak olmayan hatta genlerimize kadar işlemiş bir sistem. sadece ona biraz daha yakından bakıp keşfetmemizi bekliyor."

içeriğinde tasarım, fikir süreci, kullanıcı testi gibi konulara değinmiş. faydalı bir eser.

www.dr.com.tr