taşçı işaretleri

dedektif gibi dedektif gibi
antik yapıların mimari blokları üzerinde çeşitli amaçlarla yapılmış harf ya da başka değişik işaretlerdir. ilk olarak bu mimari taşların çıkarıldığı ocağın, işi yapan mütaitin ya da mimarın bir işareti olur; bunu bir marka gibi düşünebiliriz. ayrıca taşı yontan, işleyen ustanın da
imzası niteliğinde işareti olabilir. buradaki amaç yapılar inşa edilirken gerekli mimari parçaların kimler tarafından hazırlandığının tespiti ve buna göre ücret ödenmesidir. taşların işaretlenmesinin bir nedeni de bloklar yerleştirilirken hangi parçanın nereye, hangi sıraya yerleştirileceğinin gösterilmesidir. yan yana ya da üst üste sıralanacak bloklarda alfabetik
bir sıralama görülebilir.
clitor eastwood clitor eastwood
selçuklu döneminde, taş ustalarının işareleri genelde mensubu oldukları boyun tamgası olurdu. böylece işaretlere binaen ustanın emeğinin karşılığı olarak alacağı ücret belirlenirdi.

vergi ve ücretlendirme sistemi olmasaydı tarih hakkında pek az şey bilirdik. şükür ki, insanoğlu paranın her türlü kaydını tutmuş. böylelikle kurumların işleyişi ve özellikle kişiler hakkında genel veya detaylı bilgiye sahip olabiliyoruz çoğu zaman.