tashihi karar

albatros34 albatros34
hukuksal bir terimdir,kararın düzeltilmesi anlamına gelir.yargıtay kararlarına karşı (yargıtayın verdiği) kararın yeniden gözden geçirilmesini amaçlayan bir kanun yoludur.karar düzeltme süresi tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür.
karar düzeltme sebepleri tahdidi olup şöyledir.
1-temyiz dilekçesi ve yasal süresi içinde verilmiş olması koşuluyla karşı tarafın cevap dilekçesinde ileri sürülüp hükme etkisi olan itirazların kısmen veya tamamen cevapsız bırakılmış olması,
2-yargıtay kararında birbirine aykırı fıkralar bulunması,
3-yargıtay incelemesi sırasında hükmün esasını etkileyen belgelerde bir hile veya sahteliğin ortaya çıkması,
4-yargıtay kararının usul ve kanuna aykırı bulunması
verilecek karar düzeltme dilekçesinde,bu sebepten hangisine göre talepte bulunulduğunun belirtilmesi gerekir.