tek hücre proteinleri

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
anosias
kısaca özetlemek gerekirse; küf, maya ve bakterilerden ele geçen mikroorganizmaların büyütülüp çoğaltıldıktan sonra kurutulmasıyla elde edilen proteinlerdir. hem atık değerlendirme hem de yeni protein kaynağı olarak kullanılma açısından son derece önemli bir biyoteknolojik gelişmedir.

artan çevre kirliliği ile birlikte tarım ve endüstri atıklarının değerlendirilmesinin ve kullanılabilen ürünlere dönüştürülmesinin önemi artmıştır. günümüzde bu atıklar arasında en fazla şeker kamışı atıkları, portakal kabuğu, karides kabuğu, süt atıkları, patates atıkları ve orman endüstrisi atıklarının tek hücre proteinine dönüşümü üzerine odaklanılmıştır.

tek hücre proteinleri, çok hücreli alg, mantar, bakteri, siyanobakteri ve mayalardan oluşan bir grup mikroorganizmadır. thp, havyan besinlerinde protein kaynağı olarak kullanılmaktadır ve insan besinlerinde de protein ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak kullanılması düşünülmektedir.

kullanılabilir atıklar üzerinde mikroorganizma kültürleri ile yapılan çalışmalar tek hücre proteininin üretilmesini sağlar. algi, fungi ve bakteriler tek hücre proteini olarak kullanılabilecek mikrobiyolojik protein kaynakları içerirler. mikrobiyolojik biyokütlenin üretimi, sulu veya katı fazda hazırlanan fermantasyon prosesi ile sağlanır ve fermantasyonun ardından biyokütle ya direk protein kaynağı olarak kullanılır ya da yıkama, hücre kırma, protein ekstraksiyonu, izolasyonu gibi bir takım ön işlemlerden sonra kullanılabilir. yüksek üretim oranı ve yüksek verim sağlamasından dolayı tek hücre proteininin üretimi, onu diğer protein kaynakları olan bitki ve hayvan kaynaklarına göre daha çekici kılmaktadır.

thp kullanımının temel avantajları:

avantajları:

*yüksek protein içeriğine sahip olmaları
*birçok substrattan elde edilebilir olmaları
*üretiminin iklim koşullarına bağlı olmaması
*basit teknolojilerle üretilebilmesi
*yüksek üretim oranına ve yüksek verime sahip olmaları