tekfircilik

a la carte a la carte
çeşitli sebeplerden ötürü karşıdaki kişiyi/toplumu kafir ilan etme hastalığı/görüşü.
ışid adlı eli kanlı çetenin, faaliyetlerinin en büyük dayanak noktası. ekseriyetle vahhabi/selefi inancından yaygınlık gösterirken, son yılllarda türkiye'de de çeşitli tarikat ve dini akımlarda da sık sık baş gösterir duruma gelmiştir. öyle ki, x tarikatının lideri, y tarikatı mensuplarını, sosyal medyada reddiye yoluyla artık rahatlıkla kafir ilan eder duruma geldi. bir nevi hristiyanlıktaki aforoz sistemi.