tenasüh

demesterizasyon demesterizasyon
kişinin kötülükleri terkedip nirvan''ya ulaşıncaya kadar çeşitli varlık şekillerinde yükselip alçalarak ölüm ötesinde hayatının devam edişidir. zihnî ve bedeni ihtiraslardan kurtulduktan sonra, artık tenâsuh * yoktur. karma tasavvuru, insanı, ahlâk emirlerine göre hareket etmeğe teşvik eder. dünyanın sonunda vuku bulacak olan bir kıyamete ve ilâhi bir muhakemeye inanmayan bir millet için karma prensibi bir nevi ilahi adaleti temsil etmektedir.