terkip

seledun seledun
sonu b veya d gibi yumuşak ünsüz ile biten hemen hemen tüm sözcüklerin mezalimine uğradığı hikmeti kendinden menkul bir kaidenin tasallutuna maruz kalmaktan kendini kurtaramayan terkibin bu sertleştirme jakobenizmine yenik düşmüş hali. rekebe kökünden türemiş bu kelime birden fazla unsurun bir araya gelip yeni bir oluşumun temelini attığı hemen hemen her türlü mefhum için istimal edilebilecek kadar şümullu bir kelimedir. mürekkep de bu kökten menşe almaktadır.