termodinamiğin ikinci yasası

1 /
man on the moon man on the moon
enerjinin niceliğinin yanında niteliğinin de önemli olduğunu vurgular. değişimlerin enerjinin niteliğini azaltan yönde olduğunu belirtir. kendi haline bırakılan sıcak bir kahvenin zamanla kendiliğinden soğumasına rağmen ısınamayacak olması buna bir örnektir.
azwepsa azwepsa
akp hükümetinin kadrolaşmak, kendi yandaşlarının kesesini şişirmek ve vatanı satmak için çıkardıkları yasadır. anayasamıza da aykırıdır.
recai pengül recai pengül
entropi, bir sistemin makro durumları üzerinden tanımlanan ve hesaplanan bir ölçümdür. makro durum çok basitçe bir sistemi oluşturan parçaların tek tek bulunabilecekleri durumları değil de tümden global olarak ölçülebilecek değerlerine göre gözlendiği durumlardır. mesela sınırlı v hacminde n parçacıktan oluşan bir gaz sayısız farklı mikro durumda bulunabilir. her parçacığın farklı bir konum veya hıza sahip olması gazın tümünü farklı bir mikro duruma sokacaktır. ancak gazın toplam enerjisi, basınç, sıcaklık gibi global parametreler üzerinden gözlem yaptığımızda pek çok mikro durumun esasen tek bir makro duruma karşılık geldiğini görebiliriz.

çevresinden izole, kapalı bir sistemde entropi ya artar ya sabit kalır. bunu iyi hatırlayın, çevresi ile enerji alışverişinde bulunan açık bir sistem için bu yasa geçerli değildir. kural bundan ibaret. daha önceden arkadaşların söylediği gibi entropiyi bir sistemin düzensizliğinin ölçüsü olarak ele alırsak kapalı bir sistemde düzensizlik ya sabit kalır ya da artar demektir bu. ancak unutmayın hâlâ makro seviyeden konuşuyoruz. yani olası pek çok mikro durumun üzerinden bir ortalama aldığımızda bu kural geçerli.

matematiksel olarak boltzmann'ın tanımı ile entropi bir sistemin verilmiş bir makro durum için içinde bulunabileceği tüm erişilebilir mikro durumların sayısı olarak yorumlanabilir. birbirinden ayırt edilebilecek iki çeşit gazın bulunduğu iki hacimli bir kutu düşünün. arada bir perde olsun ve a parçacıkları solda, b parçacıkları sağda bulunsun. doğru çizebilirsem sistem şuna benzeyecektir:

___________
......a|.b..b.....|
a....a|.b..b.....|
a.a...|b...b.....|
.a.aa|b..........|
____|______|

çok basitçe arada perde varken sistemin makro durumuna kısıt koymuş oluyoruz. eğer işleri iyice basitleştirirsek ve bir mikro durumu her parçacığın içinde bulunduğu yarım kutu cinsinden ifade edersek olası mikro durumların sayısının sadece bir tane olduğunu söyleyebiliriz. her parçacık sadece kendisine izin verdiğimiz yarım kutu içinde bulunabilir.

şimdi aradan perdeyi çekelim. parçacıklar artık serbestçe hareket etmeye başlayabilirler. çok kısa bir süre içerisinde hem a hem b parçacıklarının kutunun her yerine aşağı yukarı homojen bir şekilde yayıldığını görürüz. artık belirli bir a parçacacığının bulunabileceği iki farklı yarım kuru var. toplamda ise olası mikro durumların sayısı inanılmaz derecede arttı, doğal olarak sistemin entropisi de arttı. işte termodinamiğin ikinci yasası sistem üzerinde ne tip değişiklikler yaparsak yapalım hep buna benzer şekilde entropinin artacağını söyler.

entropi ile mikro durumlar arasındaki ilişkiyi sadece sayı cinsinden kurduk. şimdi gelelim esas ilginç kısma. aşağıdaki şekle bakın:

___________
.b.....a|..........|
a..bba|..........|
abab..|..........|
.abaa.|..........|
_____|_____|

örneğin bu sistemde bütün parçacıkların tek bir yarım kutuda toplanma ve diğer yarım kutunun boş olması olası mikro durumlardan birisidir ve gözleme şansımız da sıfır değildir. termodinamiğin ikinci yasası bu durumu gözlemenin imkansız olduğunu söylemez. istatistik mekanik kullanarak parçacık sayısı sonsuza gittikçe bu mikro durumu gözleme ihtimalimizin sıfıra gittiğini söyleyebiliriz ama bunun da termodinamiğin ikinci yasasıyla bir ilişkisi yok. esasında termodinamiğin ikinci yasası tek tek mikro durumlar üzerinde bir hüküm bildirmediğinden bu tür konuları konuşurkan makro bir ölçüm olan entropiden bahsetmek en azından bu seviyede abestir.
kirmastılı kirmastılı
evrim teorisini çürütmeye çalışanların sıkça söyledikleri yasadır. neymiş, herşey düzensizliğe doğru gidermiş bu yasaya göre o halde evrimde hep kötüye götürmeliymiş, demekki evrim yokmuş. (oysa bu kapalı sistemler için geçerlidir)

eğer termodinamikten konuşuyorsak kendilerine termodinamiğin birinci yasasını hatırlatırım: hiçbir şey yoktan var olmaz.
ryuzaki ryuzaki
şöyle bir yanılsama yaratır;

"kompleks biyolojik yapıların oluşumu daha fazla düzenlilik demektir. maymundan insana evrilmek daha fazla düzenlilik anlamına geldiği için evrim teorisi bu yasa ile çelişir"

şimdi hocam;

1insanlar maymundan evrilmemiştir, iki türün atası ortaktır.

2termodinamiğin 2. yasasındaki düzensizlik kavramı sizin odanızı dağıttığınız zamanki düzensizlikle aynı anlama gelmez.şimdi ben açıklamaya üşeniyorum daha detaylı bilgi için;

(bkz: #1584451 )

3 karmaşık bir yapının oluşumu daha fazla düzenlilik demek değildir. tam tersine girilebilir durumların sayısını inanılmaz arttırır. sistem, enerji durumuna göre en fazla olasılığa sahip girilebilir durumda gözlenir.

4 eğer 2. yasaya bu kadar güvenilerek bu yorum yapılıyorsa (ki 2. yasa çok güvenilirdir) kendi açıklamanda veya mantık sisteminde dev bir delik açıyorsun demektir. çünkü iddia ettiğin durum doğru olursa; herşey daha düzensiz hale geliyorsa, 'düzenlilik' durumu nasıl oluyor da hiç bozulmadan korunuyor? o zaman düpedüz 2. yasa ile çelişiyorsun.

buradan çıkarılacak sonuç açık ve net şudur:

fizik kavramları ağza sakız edilip desteksiz argümanlara çeşni niyetine karıştrılmamalıdır.
nurhan nurhan
materyalistleri göt eden yasa.

evrenin şu anki entropiside hesaplanmış ve şaşırtıcı derecede düşük olduğu görülmüş.

düşük entropi düzeni ifade eder. açıklanması gerekir. anlayacağınız öyle evren başıboş bir madde yığını değildir yani.
1 /