the devil s dictionary

chixculub chixculub
celal üsterin radikal gaztesinin 30 mart 2006 da yayınlanan kitap ekinde, köşesi olan yeryüzü kitaplığında tanıttığı bir kitaptır. kitabın ismi türkçeye şeytanın sözlüğü olarak çevrilmiştir. celal üster yazısında hem yazar hakkında malumat verirken hem de kitaptan alıntı bir kaç sözcükten örnekler vermiş ayrıca çevrirmenin kitabı çevirir iken yazarın kelime oyunlarına kimi yerlerde yenik düştüğünü de gözler önüne sermiş.
`http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=ktp&haberno=5055`
heidi gel içelim heidi gel içelim
tarihçi: uçsuz bucaksız dedikoducu.

tarih: çoğu sahtekar olan yöneticiler ile çoğu aptal olan askerler tarafından gerçekleştirilen çoğunlukla önemsiz olayların çoğunlukla yanlış aktarımı.

teşhis: hekimin hastanın nabzını ve cüzdanını ölçerek çıkardığı hastalık tahmini. (kitaptan)