theodor wiesengrund adorno

1 /
lazarushadow lazarushadow
cogito felsefe dergisinin 2003 yazında, 36. sayısını kendisine adadığı büyük düşünce adamı ve toplumbilimci. kültür endüstrisi üstüne yazıp çizdikleri mutlaka ve mutlaka okunmalıdır. makaleyi yky herkesin okumasına açmıştır, sağolsun: `http://www.ykykultur.com.tr/cogito/36/theodor.html`
medya orduları (holdingleri), işitsel ve görsel kültür dinamikleri ve endüstrisi, en nihayetinde reklamcılık sektörü herşey ve hepsi sahtedir, aldatmacadır, yanılsamadır..farkına varan bireyler için çok çok fenadır. farkına varılmamasını 1984'te george orwell fazlasıyla sağlamıştır.

ayrıca adorno, şahsımda aydınlanmanın diyalektiğine çomak sokmak arzusu uyandırmaktadır.
sinkaf sinkaf
minima moralia adlı eserinde: ''burjuvazi hoşgörülüdür oysa;insanları oldukları gibi sever, çünkü onların olabileceklerinden nefret etmektedir.'' demiş ve sahifelerce yazının anlatamayacağını tek cümleye sığdırmış şahsiyet.
gedd gedd
"gelişmiş burjuva toplumlarının dışındaki toplumlarda psikoloji olanaksızdır;
gelişmiş burjuva toplumlarda ise, psikoloji artık olanaksızdır"

diyerek, kitle iletişim araçlarının yaymış olduğu kitle kültürünü ve bununla oluşan kitle toplumunu eleştirmiştir.
tartar tartar
max horkheimer ile birlikte "aydınlanmanın diyalektiği" isimli kitabın yazarı ve frankfurt okulunun en önemli temsilcilerinden biridir.
plastiklahana plastiklahana
frankfurt okulu geleneğinden gelmiş alman filozof. ayrıca bir müzikolog olarakta önemli çalışmaları vardır. adorno'ya göre bürokrasi, otorite ve teknokrasiyle beşlenen birey geçmişin bir elemanıdır. eleştirel düşüncenin düşmanı olan bu birey haliyle özgürlüklerinden vazgeçmiştir.
nihilfly nihilfly
estetik teori’de “sanat kavramı tanımlanmaya gelmez, çünkü o, tarihsel olarak değişen bir uğraklar kümesidir." diyerek sanatın anlamının tarihsel olarak değişen yapısını vurgulayan düşünür
fecklessgoddess fecklessgoddess
-"tek sorumlu davranış biçimi şu olabilir: kendi bireysel varoluşumuzu bir ideolojiye dönüştürmekten kaçınmak ve özel yaşamımızı da en alçakgönüllü, en iddiasız ve en gürültüsüz biçimde sürdürmek - ama artık iyi yetişmiş olmanın bir gereği olarak değil, bu cehennemde hâlâ soluyabilecek havayı bulabiliyor olmanın utancından ötürü."

kısmıyla antitez yazısına noktayı koyan, daha da konuşmayın diyen, ulvi insan.
de te fabula narratur de te fabula narratur
"bütün, yanlıştır."(*)

(*) tinin fenomenolojisi’nin (hegel) önsözündeki cümlenin ters yüz edilmiş biçimi.
'doğru bütündür (ya da bütün olandır). '
ama bütün de kendi gelişimi içinde kendini kusursuzlaştıran özden başka bir şey değildir.

-theodor w. adorno; minima moralia; 'peyzaj'.
ishizaki kun ishizaki kun
modern kapitalist toplumlarda ki uzmanlaşma konusunda "uzman cahiller" tespiti doğru ve sağlam temellere dayanan düşün adamı.ayrıca "aydınlanmanın diyalektiği" sosyolojik olarak bugünü anlamada iyi bir rehber sayılabilir...
1 /