thomas jefferson

noctis noctis
"the tree of liberty must be refreshed from time to time, with the blood of patriots and tyrants. ıt is its natural manure."

—letter to colonel william s. smith, 1787

not: kimi kavramların, mesela bu örnekteki "özgürlük" kavramının, 18. yy'daki hali ile şimdiki hali arasındaki farkları farkedince heyecanlanıyorum. ondan yapıştırdım bunu buraya. buna benzer başka bir ilginç ifade de kant ta vardı, savaşın gerekliliğini kabul eden. bulabilirsem onu da koyarım bir ara.
bu başlıktaki 11 giriyi daha gör