thomas jefferson

easy company easy company
a.b.d.'nin 3. başkanı. bağımsızlık bildirgesini yazan başkandır. başkanlığı döneminde louisiana eyaletini fransa'dan para karşılığı satın almıştır. astronomi, tıp ve mimari alanında bilgili olduğu söylenir. university of virginia'nın binalarının mimarı da kendisidir. köleliğe karşı çıkan söylemleri olsa da ailesinden kalan çok sayıda kölesi olmuştur. a.b.d.'de en az kullanılan kağit para olan 2 dolarlık banknotların üstünde resmi bulunur. (ben hiç görmedim)
orochimaru orochimaru
"we hold these truths to be sacred & undeniable; that all men are created equal & independent, that from that equal creation they derive rights inherent & inalienable, among which are the preservation of life, & liberty, & the pursuit of happiness; that to secure these ends, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed; that whenever any form of government shall become destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, & to institute new government, laying its foundation on such principles & organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their safety & happiness."

"i hope we shall crush ... in its birth the aristocracy of our moneyed corporations, which dare already to challenge our government to a trial of strength and bid defiance to the laws of our country."

.....

zamanının adam gibi adamlarından.... kimi söylemlere göre, deist, kimisine göre pantheist, kimisine göre* gizli ateist idi... toprağı bol olsun...

1743-1826

`#2473969`
onuraydin onuraydin
modern dünya'nın varolmasını sağlayan insan.

sen git bütün dünya cehaletten kırılırken, bağımsızlık bildirgesini yaz. daha da durma, dünya tarihi'nin en özgür anayasasına imza at.

tüm insanlar eşit yaratılmıştır de.

devlet halkın ve basının konuşma özgürlüğünü engelleyecek hiç bir kanun koyamaz de.

dinler devlete hükmetmemeli de.

tüm dünya din pragmaları etrafında yaşarken, "babalar saçmalamayın" diyebil.

amerika'yı yaratan, modern dünya'yı yaratan, deist, insanlık tarihinin gelmiş geçmiş en önemli insanı.
fella fella
yeğeni peter carr'a yazdığı mektupta verdiği tavsiyeleri dikkate alınması gereken cinstendir.

" zayıf zihinleri köleleştiren aşağılık önyargıların yol açtığı bütün korkuları üzerinden at. mantığı bulunduğu yuvasına sıkıca oturtarak düzelt ve her olay ve düşünce için onun mahkemesine başvur. tanrının varılığını bile cesurca sorgula; çünkü eğer bir tanrı varsa, akla saygıyı gözü kapalı korkudan daha çok takdir edecektir."
noctis noctis
"the tree of liberty must be refreshed from time to time, with the blood of patriots and tyrants. ıt is its natural manure."

—letter to colonel william s. smith, 1787

not: kimi kavramların, mesela bu örnekteki "özgürlük" kavramının, 18. yy'daki hali ile şimdiki hali arasındaki farkları farkedince heyecanlanıyorum. ondan yapıştırdım bunu buraya. buna benzer başka bir ilginç ifade de kant ta vardı, savaşın gerekliliğini kabul eden. bulabilirsem onu da koyarım bir ara.
darksideofthemoon darksideofthemoon
1800 seçiminde federalist partiyi sandığa gömen reyiz. ilk başkan yardımcısı aaron burr'dur. federalist partinin önemli adamı alexander hamilton ile taban tabana zıttır ve bu ikisi fikren ve fiiliyatta büyük rakip olmuşlardır. ikisi de reyizdir.
let epsilon büyük zero be given let epsilon büyük zero be given
yaptıkları, yapamadıkları, düşündükleri ve söyledikleriyle dünyada ölümsüzlüğü yakalayabilen sayılı insanlardan biri.

"en büyük toplumsal güçlerin kimseye zarar vermeden tutulabileceği, insanların dünyasından başka bir yer bilmiyorum. ve insanların bu gücün kontrolü konusunda ihtiyatlı davranacak kadar aydınlanmadıklarını düşünüyorsak eğer, gücü ellerinden almak çare değildir.
bu işin çaresi, onlara sorumluluk öğretmektir."
aberrant aberrant
"bence banka kuruluşları, düzenli ordulardan daha tehlikelidir. eğer amerikan halkı özel bankaların piyasaları kontrol etmesine izin verirse bankalar ve şirketler etraflarında büyüyecek, tüm mal varlıklarını ellerinden alacak ve bir gün çocukları, atalarının fethettiği topraklarda evsiz uyanacak"

diyerek, bugün içinde bulunduğumuz durumu yüzyılı aşkın bir süre önce özetlemiş amerikan kişiliği.
don quixote rosinantee don quixote rosinantee
amerika birleşik devletleri'nin en önemli "kurucu babalar"ından (founding fathers) olan thomas jefferson (1743-1826), "bağımsızlık deklarasyonu"nun yazarıdır. abd'nin üçüncü başkanı olmuştur. onun başkanlığı sırasında abd, lousiana'yı fransa'dan satın almış ve böylece genç ulusun coğrafi büyüklüğü iki katına çıkmıştır.jefferson virjinya'daki shadwell kırsalında doğmuştu. toprak sahibi zengin bir ailenin çocuğuydu. virjinya aristokrasisinin çocuklarını gönderdiği william and mary koleji'nden 1762 yılında mezun oldu. on dört yaşındayken babası ölünce malların idaresini eline aldı. 1770 yılında ünlü monticello malikanesi'ni tasarladı ve inşa etti.


john locke (1632–1704) ve voltaire (1694–1778) gibi aydınlanma çağı filozoflarının düşüncelerinden etkilenen jefferson, henüz yirmili yaşlarındayken politikaya atıldı. 1769 yılında virjinya meclisi'ne seçildi. mecliste, i̇ngiliz vergi politikalarını eleştirenlerin safında yer aldı. on üç koloninin de kendi kendini yönetmeye hakkı olduğunu savundu.


jefferson 1775 yılındaki ikinci anayurt kongresi'nde delegeydi. sonraki yaz, "bağımsızlık deklarasyonu"nu yazmak için görevlendirilen komiteye seçildi. locke'un fikirlerine dayanarak vatanseverlerin neden krala isyan ettiğini açıkladı. görüşlerini son derece dokunaklı bir dille ifade ediyordu: "bütün insanlar eşit yaratılmıştır. her biri, kendisine tanrı tarafından bahşedilen devredilemez haklara sahiptir. yaşam, özgürlük ve mutluluğa ulaşma hakkı bunların arasında yer almaktadır."


devrimden sonra fransa'ya elçi olarak atandı. abd'nin ilk dışişleri bakanı oldu. 1796 yılında başkan yardımcısı seçildi. john adams'ı (1735-1826) ve üçüncü bir aday olan aaron burr'u (1756-1836) ilk ciddi başkanlık seçiminde yenilgiye uğrattı (1800).


jefferson'un başkan olduğu döneme, lousiana bölgesinin alınması damgasını vurdu. ayrıca akdeniz'de korsanlara karşı ciddi bir savaş verildi. başarıya ulaşamasa da napolyon savaşları (1799-1815) sırasında amerikan gemilerinin i̇ngiliz saldırılarından korunması için uğraşıldı. jefferson'un i̇ngilizleri cezalandırmak için imzaladığı i̇ngiliz ürünlerinin amerika'ya girişini kısıtlayan 1807 tarihli ambargo yasası, aksine amerikan çiftçi ve tüccarlarına, özellikle de new england'da zarar verdi. bu durum son görev yılında jefferson'un popülerliğinin azalmasına neden oldu.


başkanlığı bıraktıktan sonra, ömrünün kalan kısmını monticello'da geçirdi. 1819 yılında virjinya üniversitesi'ni kurdu. 4 temmuz 1826'da, yani amerikan bağımsızlık günü'nün 15. yıldönümünde hayata gözlerini yumdu.


ek bilgiler


1- jefferson, kongre kütüphanesi'nin yenilenmesi için 1815 yılında kendi özel kütüphanesinde bulunan 6487 kitabı federal hükümete sattı. kütüphane, 1812 yılında savaşta hasar görmüştü.


2- virjinya üniversitesi abd'de kurulan ilk seküler kolejdir.


3- jefferson 2 dolarlık amerikan banknotunun önyüzünde resmedilmektedir.