tıkaç

bu sefer kesin bu sefer kesin
-herhangi bir şeyin delik veya ağzını tıkamaya yarayan nesne.
-lavabo, yıkanma teknesi v.b. araçlar içinde su biriktirebilmek için çıkış deliğine konan konik parça.
-kısa boylu, şişman.
-genellikle bir boru içine ya da bir elektrik çevrimine yerleştirilen ve bir geçiti denetlemeye yarayan gereç.
-1) metalbilim: erimiş madeni kalıba akıtan deliği kapamada kullanılan parça.
-2) madencilik: su sızıntılarını önlemek için küçük delikleri kapamakta kullanılan ağaç kama.
-3)döşem: akak ağım kapamaya yarayan çeşitli biçimde parça.
(bkz: türk dil kurumu)