tiyatro

1 /
smooth smooth
enis fosforoğlu bir zamanlar şöyle tanımlamıştı: insanı insana insanca anlatma sanatıdır tiyatro..

sinemayla karşılaştırılması yersiz olan (zira tiyatroda her sahne alışında oyuncuların emeğini soluduğunuz bir ortam vardır), her ne kadar ilgi görmediğinden yakınılsa da hala salonların dolup taşmasından ve de şehir tiyatrolarından bilet bulunamamasından gayet de popülerliğini koruduğu farkedilen sahne sanatıdır..

bence en sevilesi olayı da ana spot açılmışken tavana doğru bakıp da tozdan yıldızlara şahit olmaktır..
despinaa despinaa
sinemadan çok farklı olan senede hiç olmadı bir kez gidilmesi gereken oyundur..
zaten fiyat olarak da gayet uygundur.. görülmesi gerekir..
oyunoynamakistemeyenlerevegitsin oyunoynamakistemeyenlerevegitsin
genel olarak bülünen kökeninin antik yunana dayandığı yargısı yanlıştır.tiyatronun kökeni antik yunandan daha da gerilere dayanır.hatta insanların (bkz: homosapiens) konuşmayı bilmedikleri,uygar ve yerleşik hayata geçmedikleri,mağaralarda birbirlerine sarılarak uyudukları zamanlara.zaten konuşamamaları,(iletişim kuramamalarından bahsediyorum)tiyatronun doğmasına,hatta çoğu sahne sanatının doğmasına yol açmıştır.çünkü konuşamayan insan iletişim kurmak için bedenini kullanıyordu.ama beden dili herşeyi anlatmasıona yetmiyordu tabi.bu yüzden maskeler yapılmaya başlandı ve maskeler de bu dilin bir parçası oldu.örneğin bir hayvan avlandıktan sonra o hayvanın maskesini takan shaman hayvanı nasıl avladıklarını dans ederek anlatıyordu.bu da tiyatronun temelinin atılması olmuş oldu. ilk entry'imi tiyatro başlığına girdim çok mutluyum yarabbiim ...
granzyme granzyme
günümüzde yeri ve önemi tartışılan bir alandır tiyatro. önceden belirlenen ve yönlendirilen bir tartışma durumunda olan tiyatro gerçeği, tartışmanın sonucu ne olursa olsun kimi insanların bir hayli cebini doldurmaktadır...
çıkış itibari ile burjuva kesimini eğlendirme amacını güden tiyatro, günümüzdede bu özelliğini yitirmemiştir... tiyatro bitti diyenler için yaşasın tiyatro diyen shakespeare, aslında tiyatronun amacını ve duruşunu çok güzel ifade etmiştir... bittiği yerde başlayan bir kurgu dur tiyatro, öyle kimilerinin ısrarla üzerinde durduğu hayatı anlamlandırma çabası değildir...
tiyatro ve oyunculuk ayrı bir temadır insanlık için ... hep ön plana çıkan bu gerçek aslında bir telaştan başka bir şey değildir... asıl tiyatro, kurgu ve hikayedir... en güzel ağlayanı oynayan oyuncu, sadece en iyi ağlayan oyuncudur...
zoe zoe
tdk diyor ki:

1. dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer.
2. bu türleri, izleyiciler önünde sahnede oynayan grup.
3. oyun yazma sanatı.
4. sahnelenmek için yazılmış oyunların tümü.

peki üstad shakespeare ne diyor:

"all the world’s a stage,
and all the men and women merely players;
they all have their exits and their entrances..."

mealini bu nacizane bünye şöyle yapıyor:
dünya bir sahnedir, tiyatrodur,
ve tüm kadınlar ve erkekler sadece oyuncudur (bu sahnede)
hepsinin sahenye giriş ve çıkışları vardır (burası tam olmadı ama siz anlamışsınızdır)...

evet istesekde istemesekde hepimiz o sahnedeyiz ve sıramız geldiğinde rolümüzü oynayıp o sahneden iniyoruz...
missi34 missi34
bir adam boş bir alanda yürür ve diğeri de onu izler,işte tiyatro burda başlar der peter brook.yani basit ve gerçek olması gereken sanat.

"herşey basit olmalıdır,tümüyle basit teatral olmamaktır esas olan."

(bkz: çehov)
mollacellad imam u azam mollacellad imam u azam
tiyatro tamamıyle yunanlı bir kökene atfedilmekle birlikte;esasında konuşma diyalektiği yoluyla ilk yerleşik uygarlıklar olan asyagil toplumlarda filizlenmiş birer mimetis örneğidir.yerleşik uygarlıklar tiyatronun mimetisini yapıp;yazınsal boyutunu ilerletirlerken barbar ile yabanıl toplumlar büyücü geleneklerinin içersine tiyatroyu bulaştırmışlardır.
1 /