tmmob

1 /
cant do a thing with ashes cant do a thing with ashes
antalya'da muazzam bir binaya sahip olan, geçerken binayı gördüğünüzde aha yani doğal olarak mimar mühendis odası binası da böyle olur... diyebileceğiniz bir yapıya sahip olan kurum, kuruluş, şahıs.
zd99 zd99
kendilerine bağlı olan 18 oda 23 ağustos'ta yaptıkları basın açıklaması ile ("bertaraf" olmamak için!) saflarını belli etmiş olan birlik.

açıklama şöyle;

"türkiye 24 ocak kararları ve 12 eylül darbesi sonrası emperyalizmin istemleri doğrultusundaki ekonomik-sosyal politikalar ile yukarıdan aşağıya yeniden yapılandırılmaktadır. akp de, 12 eylül darbesinin yarattığı ekonomik, sosyal, siyasi yapının bir ürünüdür, 12 eylül'ün uzantısıdır.

akp'nin bugün "değişim" dediği "yeniden yapılanmanın" miladı 12 eylül darbesidir. özünde 24 ocak kararlarında ifade edilen piyasacılıkla, gerici akımların güçlendirilmesi olan bu değişimin, gelinen noktada akp iktidarı ile temsil edilen piyasacı ve gerici diktatörlüğe doğru geliştiği açıktır.

akp iktidarı, hazırladığı anayasa değişikliği paketi ile 12 eylülün yarattığı kurumları ele geçirme ve tekelci iktidarını pekiştirerek uzatma gayreti içindedir. akpnin öngördüğü değişiklikler, 12 eylül ile türkiye'ye dayatılan yeni liberal politikalar zemininde yürütülen bir yargı-yürütme operasyonudur.

türkiye'nin 12 eylül ile gerçekten hesaplaşan; parasız eğitim, sağlık, güvenceli çalışma ve insanca yaşama hakkını, her türlü kültür ve kimliğin özgürce ifade edilmesini, bir arada yaşamı güvence altına alan yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu herkes tarafından malumdur. ancak, kimse bize 12 eylül anayasası ile hesaplaşmanın yolu olarak onun devamından başka bir şey olmayan akp anayasası "evet" demeyi göstermesin.

biz, 12 eylül düzeni ile gerçekten hesaplaşmayan hiçbir anayasa değişikliği ile uzlaşmayacağız.

bizlerin istediği;

katılımcı, eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, sosyal, laik olan,

demokratik hak ve özgürlüklerin eksiksiz olarak tanımlandığı,

her türlü kültür ve kimliğin özgürce ifadesini ve bir arada kardeşçe yaşamı güvence altına alan,

yasama, yargı, yürütme ayrılığının demokratik bir çerçevede sağlandığı,

siyasetin tüm toplumsal dinamikleri kapsamasının önündeki seçim barajlarının kaldırıldığı,

emperyalizmden her türlü ekonomik, siyasal bağımsızlık ile planlama, sanayileşme, kalkınma, istihdam ve sosyal refahı bütünlüklü halde içeren,

emekçilere grev ve toplu sözleşme hakkını verecek, güvenceli çalışmayı sağlayacak,

parasız eğitim, sağlık ve barınmayı kapsayan gerçek bir sosyal hukuk devletini öngörecek

bir anayasadır.


12 eylül anayasasına da, 12 eylül'ün ürünü akp'nin anayasasına da hayır! "
qatal qatal
en başta söyleyeyim akp'li değilim.
tmmob aşırı siyasallaşmış durumda.
ve sırf hükümete zıtlığına kendi üyelerinin zararına pek çok karara imza atıyor.
en son dsi'nin yayınladığı "su yapıları denetim hizmetleri" yönetmeliğini mahkemeye taşıyarak kararın yürürlüğünü durdurttular. pek çok mühendis işsiz kaldı aidat ödedikleri kurum yüzünden. barajlar ve su yapılarının inşaatları denetimden yoksun şu anda. geçen haftaki baraj faciasının benzerlerinin yaşanması an meselesi.
bunda tmmob'nin büyük payı var.
tmmob'nin birinci görevi üyelerinin haklarını korumak olmalıdır, onların işsiz dolaşmasını sağlamak değil.
yanlış tabakada ortaya çıkan fosil yanlış tabakada ortaya çıkan fosil
tek dertleri hakka ve halka hizmet olan hükümet ve zümresinin milyarlık projelerine karşı çıkmasından dolayı hükümet tarafından yönetmeliğinin değiştirilmesi için "düğmeye basılan" kurum.

daha önce tabiat varlıklarını koruma kurulunu kaldırarak deniz ve doğal alanlara yapı dikme sorununu hallettikleri gibi tmmob un yetkilerini kırparak zayıflatacaklarından artık projelere karşı dava açamayacaklar ve bu sayede istedikleri yere inşaatları dikebilecekler rahatça.
uruk uruk
içindeki kalantor patron mühendisleri yönetimlerden atmadığı sürece mühendislerin ve halkın yanında olamayacak olan kurum. odalarınızın yönetimlerine baskı yapın kavga edin bağırın çağırın. sokaklar dönüşürken odalar da dönüşmelidir artık.
uruk uruk
soğancı'nın yine kalantorları koruyan açıklaması olmuş. asgari ücretle çalışan mühendislerden bahsetsene sayın soğancı. tmmob'nin elden gittiğini söyleyip yine kendi iktidarını korumaya çalışmış. mühendis mimarların hak mücadelesinin lafı yok. mühendislerin asgari çalışma ücreti ve serbest çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadeleyi yükseltelim diyemez.

işsiz ve ücretli mühendislerin de haklarını savunması gereken birlik.
yengecindibi yengecindibi
formasyon alıp öğretmen olmuş binlerce mühendisi gözü görmeyip, 72 bin teknik öğretmen in 1 yıl tamamlama eğitimi alarak, üstelik bu eğitime de sınavla girerek mühendis olmasını içine sindiremeyen kurum. zamanında teknik öğretmenlerin tercihte önü kapalı iken onların yerine yerleşmişlerdi mühendisliğe, şimdi haktan hukuktan bahsediyorlar.

edit: genç mühendisler rahatsız, biraz araştırsanız ya neyin ne olduğunu be çocuklar.
yengecindibi yengecindibi
2013 - teknik öğretmenler için mühendislik tamamlana programlarına giriş sınavına yasal olarak karşı çıkamayan kurum.

tmmob'nin defalarca teknoloji fakültelerine dava açıp kaybetmesi ve 3795 sayılı kanunu bildiği için bu sınava dava açamadığını bilmeyen mühendis arkadaşlar için söylüyorum:

tmmob'nin şu an yaptığı sadece mühendisleri teknik öğretmenler üzerine salmaktır. çünkü hukuksal hiçbir kozu kalmamış olup, bu elim hareketi de kanun dışıdır. teknik öğretmenlerin 'varolan bir kanuna karşı çıkması ve uygulatmamaya çalışması' ile 'toplum içerisinde kargaşa çıkartması' suçlarından tmmob'nin aleyhinde dava açabileceği görüşündeyim. tabi teknik öğretmenler içinde bir birlik yok, o yönden tmmob daha şanslı.
dream is destiny dream is destiny
akp faşizminin intikam almak amacıyla, gece yarısı, bitirmeye çalıştığı kurum. ülkenin başına ilahiyatçılar gelirse böyle olur. zaten rant sağlamak için bütün imar izinlerini sorunsuz almak peşindeydiler. gezi parkı bahane olmuş oldu.

darbeci zihniyet kimdeymiş görmüş olduk böylece. medya sende, mahkemeler sende, polis, asker, hepsi sende. odalara niye dokunuyosun puşt?

en ufak bir muhalefete tahammülü olmayanlar tarafından yönetiliyoruz. baş kaldıran terörist ilan ediliyor. ama hepsi hesap verecek bu akkılların. az kaldı.
1 /