toplum için sanat

nagatik nagatik
topluma ve o topluluğu oluşturanlara göre değişebilecek olan yargı.
sanatı anlayan toplum saygı gösteren toplum var , umurunda olmayan toplum var.
sanatın anlamını dahi kavrayamamış toplum var.
toplum için sanat çok zahmetli uygun olan sanat için sanat.
karamaya karamaya
toplum için sanat burjuva aydınlanmacılığının gereğiydi, bitti.
toplum için sanat anlayışı proletaryanın çöpe atması gereken bir safsatadır.
sanat sanat içindir.
sanat eğitim, tüketim vs. malzemesi değildir.
zincirlemegunahtamlaması zincirlemegunahtamlaması
sanatı sanat olmaktan çıkarır. yapı malzemesine döndürür.
genelde muhafazakar çevrelerin savunduğu görüştür toplum için sanat görüşü. görüş dediğime bakmayın kibarlığım tuttu ondan öyle dedim.